Tiếp tục đổi mới công tác Tuyên giáo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

Cập nhật lúc 21:09, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, công tác Tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên dương điển hình người tốt – việc tốt năm 2019. Ảnh: Phan Dẫu
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức tuyên dương điển hình người tốt - việc tốt năm 2019. Ảnh: Phan Dẫu

Chất lượng và hiệu quả công tác Tuyên giáo từng bước được nâng lên. Công tác tư tưởng được coi trọng và tăng cường, góp phần tạo sự thống nhất trong các cấp ủy Đảng và sự đồng thuận của xã hội. Tích cực đấu tranh với các hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, công tác Tuyên giáo trong thời gian qua cũng còn những mặt hạn chế, tính thuyết phục chưa cao; công tác dự báo, nắm tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, dư luận, tâm trạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Do vậy, hiệu quả công tác Tuyên giáo đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh, giải quyết một số vấn đề bức xúc về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc, có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu.

Họp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Sáng 31-7, tại Hội trường Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1-8-1930 - 1-8-2020). Tại buổi họp mặt, các đại biểu sẽ ôn lại truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng; nghe phát biểu chúc mừng của Thường trực Tỉnh ủy và tổ chức trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng.

Dương An

Những năm tới, tình hình thế giới sẽ biến đổi rất nhanh chóng, phức tạp, khó lường, nhưng hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn; tiếp tục có sự đan xen giữa “phát triển và bất ổn”, “hợp tác và cạnh tranh”. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm cho không gian mạng thay đổi sâu sắc; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã, đang và sẽ tập trung vào hướng chủ yếu dùng internet, triệt để sử dụng mạng xã hội, lợi dụng những vấn đề, sự kiện trong nước, của địa phương được xã hội quan tâm, bóp méo sự thật, lấy hiện tượng quy thành bản chất; bịa đặt, nhào nặn, lan truyền những thông tin xấu, độc. Tình hình đất nước, bên cạnh những thuận lợi, thời cơ lớn cũng còn nhiều khó khăn, thách thức. Đối với tỉnh Đồng Nai, những kết quả đạt được khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực trong nhiệm kỳ qua là tiền đề hết sức quan trọng cho sự phát triển ở những năm tiếp theo. Song, chúng ta cũng đang đối mặt với những thách thức, đó là tốc độ công nghiệp hóa, đô thị hóa nhanh, đang gây sức ép lớn về yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng; áp lực dân số ngày càng gia tăng sẽ làm phát sinh nhiều hệ lụy về mặt xã hội cần phải giải quyết như: việc làm, nhà ở, dịch vụ y tế, giáo dục, ô nhiễm môi trường...; tính chủ động tham gia trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư còn hạn chế; những diễn biến phức tạp, khó lường về thời tiết, thiên tai do biến đổi khí hậu; sự chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch cùng với những vấn đề bất cập về an sinh xã hội nếu không giải quyết một cách hiệu quả sẽ là những nhân tố có thể tác động tiêu cực đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, làm ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện của tỉnh. Tất cả những vấn đề đó đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới, trong đó có vai trò của công tác Tuyên giáo.

Để đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới, đòi hỏi hệ thống Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động gắn với tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự tham gia tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và tinh thần trách nhiệm cao của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công tác chính trị, tư tưởng. Trong thời gian tới, đổi mới công tác Tuyên giáo đòi hỏi phải triển khai toàn diện, đồng bộ nhiều nội dung, công việc, trong đó cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm sau đây:

Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng cho các đồng chí có những đóng góp trong ngành Tuyên giáo nhân họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống của ngành năm 2019. Ảnh: P.Hằng
Trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo của Đảng cho các đồng chí có những đóng góp trong ngành Tuyên giáo nhân họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống của ngành năm 2019. Ảnh: P.Hằng

Thứ nhất, phải gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác Tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng. Những bức xúc về tư tưởng bắt nguồn từ nhận thức, vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nhất là trên lĩnh vực về quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chính sách xã hội tác động đến quyền lợi, tư tưởng, tâm lý một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thực tiễn cho thấy, trước những bức xúc của nhân dân dù mức độ phức tạp đến đâu nếu thông tin kịp thời từ đầu để người dân hiểu đúng chủ trương của Đảng, của các cấp ủy, chính quyền thì mọi việc sẽ được giải quyết một cách ổn thỏa, bức xúc sẽ được giải tỏa. Ngược lại, dù sự việc không quá phức tạp, mức độ bức xúc chưa phải là đỉnh điểm, nhưng nếu thông tin không kịp thời, chậm trễ, không nhất quán, định hướng dư luận không tốt thì sự việc dễ trở nên phức tạp, làm nóng lên bởi nhiều yếu tố trái chiều trong xã hội. Do vậy, công tác Tuyên giáo không thể đi sau thực tiễn mà phải đi trước để dự báo, để định hướng mở đường, đi cùng các sự việc để nắm chắc tình hình và đi sau để giải quyết dứt điểm những vướng mắc về tư tưởng, tâm trạng xã hội và đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn phong phú. Làm được như vậy, công tác Tuyên giáo mới gắn bó mật thiết và phục vụ thực tiễn một cách thiết thực, hiệu quả.

Thứ hai, đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy theo tinh thần đúng người, đúng việc, nâng cao tính định hướng đối với hoạt động thực tiễn. Việc xây dựng, quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những năm qua, công tác quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng có nhiều đổi mới. Các cấp ủy Đảng đã chú trọng lãnh đạo và trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức nghiên cứu, học tập nghị quyết, xây dựng kế hoạch thực hiện các nghị quyết; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong cán bộ, đảng viên. Đội ngũ báo cáo viên Tỉnh ủy, các cấp ủy trực thuộc thường xuyên được củng cố, kiện toàn và có nhiều đóng góp tích cực. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, học tập nghị quyết ở một số nơi còn mang tính dàn trải, chưa thực sự chú trọng đến đối tượng, lĩnh vực, địa bàn; báo cáo, truyền đạt, tuyên truyền nghị quyết chưa coi trọng đúng mức việc quán triệt những nhiệm vụ, giải pháp cần thiết và cách thức tổ chức thực hiện nghị quyết; việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết ở một số nơi còn mô phỏng nghị quyết của cấp trên, chưa sát với hoàn cảnh, điều kiện, yêu cầu của địa phương, đơn vị; nguồn lực bố trí chưa đảm bảo và chưa dành thời gian thỏa đáng thảo luận, phân tích kỹ những thuận lợi và khó khăn, có xu hướng dễ dàng thông qua nên lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện, hiệu quả thấp.

Để việc nghiên cứu, học tập nghị quyết một cách hiệu quả, cần tiếp tục được đổi mới theo hướng phân tầng nội dung, phân loại đối tượng phù hợp. Khi giới thiệu nghị quyết, cần coi trọng đồng thời việc định hướng nhận thức và định hướng hành động. Việc xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết cần xác định rõ nhiệm vụ và giải pháp, các điều kiện về nguồn lực bảo đảm, lộ trình triển khai, phân công rõ trách nhiệm của tổ chức và cá nhân, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Việc quán triệt kế hoạch thực hiện nghị quyết phải được xem là trọng tâm của việc triển khai thực hiện nghị quyết nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất với quyết tâm chính trị cao ngay trong quá trình học tập, triển khai nghị quyết. Chỉ có như vậy, các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của cấp ủy mới có thể sớm đi vào thực tiễn cuộc sống.

Thứ ba, phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ của các lực lượng, các phương pháp, thường xuyên, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động. Công tác tư tưởng đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ giữa bồi đắp và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Không ngừng nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch, phản động trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Để đấu tranh chống quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch một cách hiệu quả, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền bằng mọi hình thức (tuyên truyền miệng, phản bác trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là trên internet), đồng thời phải bảo đảm nội dung tư tưởng, tính chiến đấu và sức thuyết phục cao; phải xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy và hệ thống làm công tác Tuyên giáo, của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thứ tư, hoạt động của công tác Tuyên giáo phải bảo đảm tính khoa học, tính chiến đấu và tính thuyết phục cao. Công tác Tuyên giáo chỉ có hiệu quả khi có cơ sở khoa học, bám sát thực tiễn. Đảm bảo tính khoa học là điều kiện cần thiết để nâng cao tính chiến đấu. Tính chiến đấu không phải là những vấn đề gì cao siêu, “đao to búa lớn” mà là làm rõ đúng sai trên cơ sở khoa học. Trong điều kiện hiện nay, tính chiến đấu là phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận xã hội, nhằm phát huy cao nhất sức mạnh của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, là đấu tranh với các lực lượng phá hoại trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Mặt khác, đối tượng của công tác Tuyên giáo là con người, hoạt động của Tuyên giáo là tác động vào tư tưởng, tình cảm, nhận thức của con người. Vì vậy, để đạt được hiệu quả mọi hoạt động của công tác Tuyên giáo phải có tính thuyết phục cao.

Thứ năm, quan tâm chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công tác Tuyên giáo các cấp. Trong các nhân tố tạo nên chất lượng của cán bộ Tuyên giáo, yêu cầu bản lĩnh chính trị phải đặt lên hàng đầu, phẩm chất đạo đức là cái gốc, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực thực tiễn, khả năng nói - viết là yếu tố quan trọng, phải luôn tìm tòi, sáng tạo, nắm bắt, phân tích, dự báo, thông tin kịp thời, chính xác để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và cần có tính dám nghĩ, dám làm, cầu thị, ham học hỏi, say mê đối với công việc mới đáp ứng được yêu cầu đổi mới công tác Tuyên giáo trong thời gian tới.

Nhiệm vụ phía trước của công tác Tuyên giáo tỉnh nhà còn rất nặng nề, song cũng rất vẻ vang. Phát huy truyền thống của ngành Tuyên giáo 90 năm qua, đội ngũ cán bộ Tuyên giáo tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang ấy, đúc kết những kinh nghiệm quý báu từ các thế hệ đội ngũ cán bộ Tuyên giáo đi trước và từ thực tiễn công tác, đoàn kết, chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức công tác góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai.       

Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

.
.
.
.
.