TP.Long Khánh: Đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước

Cập nhật lúc 21:35, Thứ Sáu, 19/06/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Giai đoạn 2015-2020, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, TP.Long Khánh đã đạt nhiều kết quả về mọi mặt, được nâng cấp từ TX.Long Khánh lên TP.Long Khánh trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

Thành ủy, HĐND, UBND TP.Long Khánh luôn quan tâm, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; phát động rộng rãi, tạo sự đồng tình hưởng ứng tham gia đông đảo, tích cực của các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân hằng năm 23,2%; giá trị sản xuất công nghiệp gia tăng bình quân 18,2%/năm; giá trị đầu tư xây dựng thực hiện tăng trưởng bình quân là 18,23%/năm; thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều vượt chỉ tiêu tỉnh giao, có năm vượt trên 80%; tăng trưởng sản xuất nông nghiệp bình quân cả giai đoạn đạt 6,02%...

Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều thành quả tích cực, là một trong 2 đơn vị cấp huyện đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đến nay, cả 4/4 xã của TP.Long Khánh đều đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo bộ tiêu chí nâng cao…

Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Long Khánh Hồ Văn Nam cho biết, giai đoạn 2020-2025, TP.Long Khánh tiếp tục đẩy mạnh phong trào Thi đua yêu nước, phát động rộng rãi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, nhằm huy động cả hệ thống chính trị và toàn dân nhằm xây dựng TP.Long Khánh phát triển văn minh hiện đại.

Nguyệt Trinh

.
.
.
.
.