Phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong doanh nghiệp tư nhân

Bài cuối: Đẩy mạnh thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp tư nhân

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Năm, 14/05/2020 (GMT+7)

Tác động tích cực từ việc thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp (DN) tư nhân là điều không thể phủ nhận. Tuy nhiên, nhiều nơi vẫn chưa nhận thức đúng về nhiệm vụ này nên thời gian qua, dù các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương đã có nhiều nỗ lực, nhưng số đảng viên và tổ chức Đảng được kết nạp và thành lập trong DN tư nhân vẫn chưa thực sự tương xứng với tổng số DN và lực lượng công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru. Ảnh: P. Hằng

TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã dành cho Báo Đồng Nai cuộc trao đổi xung quanh vấn đề này:

* Tạo chuyển biến từ nhận thức

 Xin đồng chí cho biết kết quả xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

- Thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị và Kết luận 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong DN tư nhân và DN có vốn đầu tư nước ngoài, công tác xây dựng Đảng và đoàn thể ngoài khu vực nhà nước ở Đảng bộ tỉnh thời gian qua đạt những kết quả tích cực. Nhiều đảng viên là chủ DN, nhiều tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN đã thể hiện được vai trò, vị trí, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của DN. Thực hiện tốt việc tập hợp, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động chấp hành pháp luật và nội quy, quy định của DN, yên tâm lao động sản xuất; góp phần đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân vào cuộc sống. Nhiều chủ DN tư nhân đã có nhận thức đúng đắn về Đảng, tự giác phấn đấu và được kết nạp vào Đảng.

Tuy nhiên, một số cấp ủy và tổ chức Đảng chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc quan điểm, chủ trương về xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài; chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nên chưa tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên. Vì thế, tỷ lệ tổ chức Đảng và đảng viên trong khu vực này còn rất thấp; nội dung và phương thức hoạt động còn lúng túng; chất lượng sinh hoạt còn hạn chế.

 Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên và thực hiện tốt Chỉ thị 33 của Ban Bí thư, Ban TVTU đã có chỉ đạo, định hướng về xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh thời gian tới như thế nào, thưa đồng chí? 

- Ban TVTU đã yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và các đơn vị liên quan tập trung triển khai, quán triệt Chỉ thị 33 nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, chủ DN và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về vai trò, vị trí cũng như yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và các đoàn thể nhân dân trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị phải vào cuộc trong việc quán triệt cho cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân; giáo dục, động viên người lao động chấp hành tốt pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của DN, thi đua lao động sản xuất, nâng cao tay nghề, tích cực tham gia các đoàn thể nhân dân và phấn đấu trở thành đảng viên.

Ban Chỉ đạo 07 Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong DN tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài và ban thường vụ các cấp ủy trực thuộc tỉnh, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng và tích cực xây dựng, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng ở cơ sở và cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở Đảng phải phân công cấp ủy viên, cán bộ phụ trách tổ chức Đảng trong đơn vị kinh tế tư nhân.

Đối với các DN đã có tổ chức Đảng, cần rà soát, đánh giá lại thực trạng hoạt động của tổ chức Đảng để đề ra giải pháp nhằm củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động.

Đối với DN chưa có tổ chức Đảng, cấp ủy cấp huyện, thành phố và Đảng ủy Khối DN tỉnh chỉ đạo cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc rà soát, nắm chắc số đảng viên đang làm việc trong các DN nhưng vẫn sinh hoạt Đảng ở nơi khác, nếu có đủ 3 đảng viên chính thức trở lên và DN sản xuất, kinh doanh ổn định thì thành lập chi bộ. Nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một số tổ chức Đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ.

Đối với những DN chưa có đảng viên nhưng có tổ chức Công đoàn, cấp ủy cơ sở nơi DN đóng trụ sở chính phân công cấp ủy viên và đảng viên có kinh nghiệm phối hợp với các đoàn thể trong DN phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên.

Ngoài ra, tăng cường kết nạp đảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các trường dạy nghề và các cơ sở y tế ngoài nhà nước để bổ sung cả về số lượng và chất lượng đảng viên cho các DN tư nhân.

* Tích cực giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

 Vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên sẽ được phát huy ra sao trong xây dựng tổ chức Đảng ở các đơn vị kinh tế tư nhân, thưa đồng chí?

- Ban TVTU đã đề nghị Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan giám sát việc thực hiện Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các DN tư nhân theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Qua đó phấn đấu 100% DN tư nhân đủ điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn. Hằng năm, mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu được ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng.

Đối với Ban thường vụ Tỉnh đoàn, cần chỉ đạo đổi mới, hoàn thiện tổ chức, phương thức hoạt động để nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn thanh niên trong DN tư nhân. Phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng, phát triển DN và xây dựng tổ chức Đoàn, từ đó lựa chọn được nhiều đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp.

 Thưa đồng chí, Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24-10-2014 của Chính phủ có quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại DN thuộc mọi thành phần kinh tế. Đồng Nai cần làm gì để thực hiện tốt nghị định này?

- Nghị định 98/2014/NĐ-CP đã nêu rõ, DN có từ 3 người lao động là đảng viên chính thức trở lên thì đủ điều kiện thành lập tổ chức Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo nghị định này, Ban TVTU đã giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì và phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt Nghị định 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ; rà soát văn bản pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN ngoài nhà nước; tham mưu ban hành các quy định về chế tài xử phạt nếu DN không thực hiện đúng pháp luật.

Ngược lại, những đơn vị kinh tế tư nhân làm tốt việc xây dựng tổ chức Đảng, có tổ chức Đảng và đoàn thể hoạt động hiệu quả thì kịp thời khen thưởng và tặng các danh hiệu thi đua.

Theo Ban TVTU, thời gian tới, công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên trong các DN ngoài khu vực nhà nước tiếp tục được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng. Do đó, các cấp ủy Đảng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, có các giải pháp phù hợp với đặc thù của DN ngoài khu vực nhà nước để công tác phát triển tổ chức Đảng và đảng viên đạt nhiều kết quả hơn nữa. Qua đó nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh và DN phát triển bền vững.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Phương Hằng (thực hiện)

.
.
.
.
.