Huyện Long Thành:

Sắp xếp cán bộ không đủ điều kiện tái cử

Cập nhật lúc 19:30, Chủ Nhật, 03/05/2020 (GMT+7)

(ĐN) - H.Long Thành hiện có 261 cấp ủy viên cơ sở đương nhiệm. Căn cứ vào các tiêu chuẩn, điều kiện giới thiệu cán bộ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay qua rà soát của cơ sở, có 21 cán bộ không đủ điều kiện tái cử. Trong đó 11 cán bộ không đủ tuổi tái cử, 5 cán bộ chuyển vị trí công tác khác nên không tiếp tục cơ cấu cấp ủy, 3 cán bộ không đảm bảo sức khỏe và 2 không đủ điều kiện về đánh giá cán bộ.

Ban thường vụ Huyện ủy Long Thành đã có phương án bố trí, sắp xếp cán bộ không đủ điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ mới. Theo đó, đối với các đồng chí không đủ tuổi tái cử ở Đảng bộ các xã, thị trấn nhưng còn thời gian công tác sẽ xem xét bố trí vào các chức danh trưởng, phó các cơ quan, đoàn thể, các chức danh cán bộ không chuyên trách hoặc cho thôi việc theo nguyện vọng. Đồng thời, sắp xếp bố trí lại công việc đối với các cấp ủy viên bị kỷ luật trong nhiệm kỳ nên không tái cử được.

Dương An

 

.
.
.
.
.