Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao

Cập nhật lúc 04:55, Thứ Hai, 11/05/2020 (GMT+7)

Các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn xác định công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng, là khâu then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và các đoàn thể vững mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định bổ nhiệm và điều động cán bộ

Trước vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ, các cấp ủy đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của đơn vị, địa phương.

* Chú ý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, từ năm 2015 đến nay có hơn 25 ngàn lượt cán bộ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức quản lý nhà nước. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đã góp phần nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ trong tỉnh.

Để giúp cán bộ yên tâm học tập, tỉnh đã có quy định hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức. Cán bộ được cử đi học sẽ được hỗ trợ sinh hoạt phí 50 ngàn đồng/người/ngày. Ngoài ra, khi cán bộ được cử đi đào tạo trình độ sau đại học, được hỗ trợ thêm chi phí bảo vệ luận án tốt nghiệp. Đối với cán bộ tự túc đi học, sau khi tốt nghiệp được hỗ trợ 15 triệu đồng/trường hợp học thạc sĩ và 20 triệu đồng/ trường hợp học tiến sĩ. Cán bộ nữ và cán bộ dân tộc thiểu số, ngoài mức hỗ trợ chung còn được hỗ trợ thêm chi phí trong thời gian học tập.

Công tác quy hoạch cán bộ trên địa bàn tỉnh những năm qua được Ban TVTU, các cấp ủy và tổ chức Đảng thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tất cả các ý kiến tham gia về quy hoạch cán bộ được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đối tượng được quy hoạch là những cán bộ có trình độ, năng lực phẩm chất, triển vọng phát triển và đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh.

Để đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu đề ra, Đồng Nai còn luôn quan tâm công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ. Việc tuyển dụng công chức chủ yếu thông qua hình thức thi tuyển, với phương pháp thi trên máy tính, góp phần nâng cao tính khách quan, chất lượng tuyển dụng, được dư luận đánh giá cao.

Bên cạnh việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở trường lớp, các cấp ủy đã thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, coi đây là một hình thức đào tạo, bồi dưỡng để cán bộ có điều kiện tích lũy kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác của mình.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt cho biết, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã điều động, luân chuyển, bổ nhiệm 66 cán bộ từ thành phố về cơ sở và từ cơ sở về thành phố; từ đơn vị này sang đơn vị khác. Cán bộ khi được điều động, luân chuyển công tác đều phát huy vai trò, thích nghi với môi trường công tác, chịu khó học tập và rèn luyện, qua đó khẳng định được bản thân và trưởng thành hơn.

Cùng với Biên Hòa, các địa phương khác như các huyện Trảng Bom, Định Quán, Vĩnh Cửu và TP.Long Khánh là những nơi có nhiều cán bộ luân chuyển.

Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện luân chuyển 130 cán bộ, trong đó luân chuyển từ tỉnh về huyện 3 cán bộ, từ huyện về xã 74 cán bộ và từ xã về huyện 18 cán bộ. Ngoài ra còn luân chuyển ngang giữa các xã, phường, thị trấn và luân chuyển các ngành trong huyện. Một số ngành của tỉnh, như Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã mạnh dạn luân chuyển cán bộ ngành mình về địa phương công tác để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Công tác luân chuyển cán bộ đã tạo động lực mới cho công tác cán bộ, đáp ứng kịp thời đòi hỏi của thực tiễn, giải quyết nhiều vấn đề khó khăn, phức tạp ở các cấp ủy, đơn vị; khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong từng ngành, từng đơn vị. Những cán bộ được luân chuyển thường có độ tuổi từ 35-50, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có trình độ chuyên môn, năng lực phù hợp lĩnh vực, địa bàn được cử đến công tác. Không luân chuyển những cán bộ chưa được quy hoạch, cán bộ đang trong thời gian thi hành kỷ luật, cán bộ năng lực yếu, uy tín giảm sút.

* Đánh giá đúng cán bộ

Trong công tác cán bộ, các cấp ủy cũng đặc biệt chú trọng việc đánh giá cán bộ, là cơ sở để lựa chọn, bố trí sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Đánh giá đúng sẽ phát huy được khả năng từng cán bộ; ngược lại, đánh giá không đúng sẽ dẫn đến bố trí, sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ sai, gây ảnh hưởng đến hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Để xây dựng được đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, đáp ứng yêu cầu công tác, Ban TVTU đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng và giám sát của MTTQ, các đoàn thể đối với công tác cán bộ. Đồng thời xây dựng cơ chế để nhân dân phát hiện, tiến cử người có đức, có tài vào các cơ quan Đảng, Nhà nước và đoàn thể. Phải kịp thời thay thế, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm hay chờ đến tuổi nghỉ hưu đối với những cán bộ năng lực hạn chế, uy tín thấp, có sai phạm.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đã xây dựng quy chế đánh giá cán bộ. Quy chế này thường được điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện và gắn với Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên. Qua đó, quy trình đánh giá cán bộ đã được đổi mới, cụ thể hóa thành các bước rất công khai, dân chủ, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người đứng đầu cấp ủy trong đánh giá cán bộ, gắn với phân tích chất lượng đảng viên, kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và XII.

Các tiêu chí đánh giá cán bộ được xây dựng cụ thể, mang tính định lượng cao; trong đó xác định tỷ lệ hoàn thành khối lượng, tiến độ, hiệu quả công việc được giao và kết quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm thước đo chính để đánh giá cán bộ. Đối với các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, việc xếp loại cán bộ còn gắn với đánh giá kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và vai trò trách nhiệm của cấp ủy viên theo quy chế làm việc.

Khi đánh giá cán bộ hằng năm, mỗi cán bộ lãnh đạo quản lý còn phải thực hiện việc tự chấm điểm theo Bộ tiêu chí đánh giá đối với các chức danh thuộc diện Ban TVTU quản lý. Nội dung tự chấm điểm được thể hiện qua 2 tiêu chí chính: thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống. Qua đánh giá, phần lớn cán bộ, công chức được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đánh giá đúng và thực chất cán bộ là cơ sở quan trọng để quy hoạch cán bộ. Đồng chí Nguyễn Huy Du, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng phòng Nội vụ H.Thống Nhất cho biết, để chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, huyện đã nghiêm túc thực hiện đánh giá cán bộ giai đoạn 2015-2020, qua đánh giá có 3 ủy viên cấp xã và 1 ủy viên cấp huyện chỉ xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ nên không đủ điều kiện tái cử nhiệm kỳ tiếp theo. Những cán bộ không đủ điều kiện tái cử sẽ được sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ theo quy định.

* Khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Theo Ban TVTU, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế về công tác cán bộ. Trong đó, thời gian qua đội ngũ cán bộ cấp cơ sở thường xuyên bị biến động; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm bị kỷ luật có xu hướng tăng, làm ảnh hưởng đến uy tín, vị trí vai trò, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Khi đánh giá cán bộ, có trường hợp bị xử lý kỷ luật nhưng tập thể vẫn đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một số cán bộ sau khi được đưa vào quy hoạch đã chủ quan, thiếu phấn đấu vươn lên nên phải đưa ra khỏi quy hoạch…

Điều này đặt ra trong thời gian tới phải tiếp tục thực hiện tốt việc đánh giá cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, trung thực, toàn diện và công tâm, lấy chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ, sự tín nhiệm của nhân dân làm thước đo chính để đánh giá cán bộ; đồng thời thực hiện chặt chẽ quy trình giới thiệu và bổ nhiệm cán bộ.

Định kỳ hằng năm tiến hành rà soát, đánh giá kết quả công tác quy hoạch và chất lượng cán bộ trong diện quy hoạch để kịp thời bổ sung nguồn quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ không còn đủ tiêu chuẩn, không phát huy được vai trò trách nhiệm, không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

     Phương Hằng

.
.
.
.
.