Những chỉ dẫn của V.I.Lênin về xây dựng đội ngũ đảng viên

Cập nhật lúc 20:57, Thứ Ba, 21/04/2020 (GMT+7)

V.I.Lênin - vị lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người lãnh đạo thành công cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa đầu tiên, mở ra thời đại mới trong lịch sử loài người. Sinh thời, Lênin hết sức quan tâm chăm lo xây dựng Đảng về mọi mặt, nhất là xây dựng đội ngũ đảng viên.

Lênin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới
Lênin - lãnh tụ vĩ đại của giai cấp vô sản toàn thế giới

Theo V.I.Lênin, yêu cầu đối với đảng viên cộng sản là thừa nhận cương lĩnh của Đảng, song không phải chỉ thừa nhận trên lời nói, mà khi đã trở thành đảng viên cộng sản, với niềm tin sắt đá vào thắng lợi của cách mạng vô sản, họ phải sống và hành động theo đúng cương lĩnh, phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của Đảng và hình mẫu, tiêu chuẩn đảng viên cộng sản trong điều kiện đảng cầm quyền, thể hiện ở những nội dung chủ yếu sau:

- Trước tiên, đảng viên cộng sản phải là người giác ngộ lý tưởng cộng sản chủ nghĩa. Điều đó thể hiện ở sự tự nguyện, nhiệt thành đi theo chủ nghĩa cộng sản, trung thành tuyệt đối với hệ tư tưởng của giai cấp công nhân, với sự nghiệp giải phóng giai cấp công nhân. Sự giác ngộ, lòng trung thành ấy phải được thể hiện bằng sự nhất trí, tin tưởng, gương mẫu chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không đòi hỏi lợi lộc, sẵn sàng gánh vác một công tác gian khổ hơn và nguy hiểm hơn.

- Có trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. V.I.Lênin cho rằng: “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản khi biết làm giàu trí óc của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”. Vì vậy, đảng viên cộng sản phải ra sức học tập, học ở trong thực tiễn, học nhân dân, học chuyên gia tư sản, học cả người bán hàng..., học tất cả, bắt đầu học từ a, b, c trở đi, nhằm nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, chuyên môn nghiệp vụ và rèn luyện năng lực tổ chức thực tiễn.

- Có ý thức tổ chức kỷ luật cao. V.I.Lênin đòi hỏi rất nghiêm khắc đối với đảng viên cộng sản về ý thức tổ chức, tính kỷ luật. Người phê phán kịch liệt những thói quen dẫn đến vi phạm kỷ luật Đảng như: tính tự do tiểu tư sản, tính tản mạn, vô tổ chức kỷ luật, chia rẽ bè phái...; cho rằng: “Chính Đảng của giai cấp vô sản phải thực hiện được trong nội bộ của mình, một chế độ tập trung chặt chẽ và một kỷ luật nghiêm ngặt. Người cộng sản phải luôn đề cao và không ngừng rèn luyện tính tổ chức, kỷ luật của Đảng vô sản, tự giải thoát mình khỏi những ảnh hưởng của những tập quán tư hữu và hệ tư tưởng tư sản”.

- Gắn bó mật thiết với quần chúng, giáo dục, tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách của Đảng, là tấm gương mẫu mực cho quần chúng noi theo. V.I.Lênin cho rằng: “Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội sẽ không phải là việc riêng của Đảng Cộng sản... mà là việc của tất cả quần chúng lao động”. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Vì thế, “chỉ trông vào bàn tay của những người cộng sản để xây dựng chủ nghĩa cộng sản, đó là một tư tưởng hết sức ngây thơ. Những người cộng sản chỉ là một giọt nước trong đại dương, một giọt nước trong đại dương nhân dân”. Song, họ có thể lãnh đạo nhân dân đi theo con đường của mình nhờ họ vạch ra được và gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách đúng đắn, gắn bó mật thiết với quần chúng, tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng hiểu và tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chính sách ấy.

- Đảng viên cộng sản phải tiên tiến hơn quần chúng. Theo V.I.Lênin, sự giác ngộ về lý tưởng cộng sản, lòng trung thành vô hạn với chủ nghĩa Mác và sự nghiệp cách mạng của giai cấp vô sản là thước đo quan trọng nhất phân biệt người đảng viên cộng sản với quần chúng. Trong mọi hoàn cảnh, người đảng viên cộng sản luôn luôn thể hiện vai trò là người lãnh đạo, người đi tiên phong trong phong trào cách mạng của quần chúng, gánh vác những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn, phức tạp. Họ không có lợi ích nào ngoài lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, dám xả thân vì lợi ích đó, kể cả hy sinh tính mạng của mình. Điều đó đòi hỏi người cộng sản phải vươn lên không ngừng, thật sự xứng đáng là tiêu biểu về trí tuệ, tiên phong trong hành động và mẫu mực trong phẩm chất đạo đức.

Đồng thời cũng theo V.I.Lênin,  có ba kẻ thù chính mà người cộng sản của đảng cầm quyền phải kiên quyết đấu tranh là “tính kiêu ngạo cộng sản, nạn mù chữ và nạn hối lộ”. Không chiến thắng được ba kẻ thù ấy thì chẳng những người cộng sản tự đánh mất vai trò chiến sĩ tiên phong, mà làm cho Đảng bị suy thoái, thậm chí tiêu vong. Lời cảnh báo ấy của V.I.Lênin đến nay vẫn còn nguyên tính thời sự. V.I.Lênin đòi hỏi mọi đảng viên phải dám thừa nhận những khuyết điểm, sai lầm và kiên quyết sửa chữa các sai lầm, khuyết điểm đã phạm phải. Người xem đó là tiêu chuẩn của một đảng thật sự nghiêm túc, một đảng có tinh thần trách nhiệm trước giai cấp và quần chúng.

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22-4-1870 - 22-4-2020), các cấp ủy, tổ chức Đảng, mỗi đảng viên nghiên cứu kỹ những tư tưởng của Lênin về xây dựng đội ngũ đảng viên chắc chắn sẽ có được những chỉ dẫn, gợi ý bổ ích nhằm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt việc tu dưỡng, rèn luyện nâng cao chất lượng và phát huy hơn nữa vai trò đội ngũ đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thái Bảo

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai

.
.
.
.
.