Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chú trọng lựa chọn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp

Cập nhật lúc 04:53, Thứ Hai, 27/04/2020 (GMT+7)

Công tác nhân sự cho đại hội Đảng các cấp là vấn đề cực kỳ quan trọng. Do đó ở tất cả các cấp ủy, việc lựa chọn nhân sự cho đại hội Đảng các cấp đều đòi hỏi phải hết sức chặt chẽ, công tâm, khách quan để làm sao giới thiệu được những người đủ đức, đủ tài tham gia vào cấp ủy khóa mới.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng tặng hoa chúc mừng Chi ủy Văn phòng  HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P. Hằng
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng tặng hoa chúc mừng Chi ủy Văn phòng HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: P. Hằng

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU đã yêu cầu các cấp ủy phải kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh...

* Cụ thể tiêu chuẩn các chức danh

Trên tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban TVTU, từng cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã xây dựng tiêu chuẩn cấp ủy viên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và đặc thù của mỗi loại hình tổ chức Đảng.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đại hội Đảng các cấp phải làm thật tốt công tác nhân sự, tiến tới tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng với niềm tin yêu, sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và quân ta.

Đại hội Đảng bộ P.Tam Hòa (TP.Biên Hòa) nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 11 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ phường khóa mới. Hầu hết các đồng chí này đều ở thế hệ 8X, trong đó có 9 đồng chí tái đắc cử. Tất cả các đồng chí trúng cử vào cấp ủy khóa mới đều đạt số phiếu tín nhiệm cao. Trong nhiệm kỳ này, Đảng bộ phường còn được Ban thường vụ Thành ủy Biên Hòa chọn thực hiện thí điểm chủ trương đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy. Nhân sự được đưa ra bầu chức danh Bí thư cấp ủy là đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020. Kết quả, đồng chí Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ trước tiếp tục được tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ này, với hơn 97% số phiếu đồng ý. Điều này cho thấy, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội đã được Đảng ủy phường chuẩn bị chu đáo, đảm bảo các yêu cầu theo quy định nên đạt kết quả đề ra.

Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu cấp ủy chi bộ cơ quan gồm 5 đồng chí. Trước khi tiến hành bầu cấp ủy chi bộ cơ quan, trong tờ trình về tiêu chuẩn, trình độ, số lượng, cơ cấu nhân sự chi ủy chi bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Phạm Tấn Linh, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nêu rõ, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy, chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ khóa mới phải quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy cấp trên về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo phù hợp yêu cầu thực tiễn của cơ quan.

Cụ thể, phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân; kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng về độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng. Yên tâm công tác, chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, có ý thức học tập, nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ, năng lực công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Có phẩm chất đạo đức trong sáng; lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Tâm huyết và có trách nhiệm với công việc; có tinh thần đoàn kết, xây dựng, gương mẫu, thương yêu đồng chí, đồng nghiệp. Có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ khó khăn của đơn vị. Có năng lực thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công...

Cấp ủy chi bộ cũng đã xây dựng tiêu chuẩn chức danh bí thư chi bộ. Theo đó, chức danh này phải là người có năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có uy tín trong tổ chức Đảng, cơ quan, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt và xử lý vấn đề phát sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ, phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Phải thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và quần chúng. Có trình độ chuyên môn từ thạc sĩ trở lên và trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Từ quy định về tiêu chuẩn cấp ủy nói trên, tại Đại hội Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, những đồng chí đủ tiêu chuẩn đã được đại hội xem xét bầu vào cấp ủy khóa mới.

* Dưới có vững thì trên mới bền

Tại Hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23-4 vừa qua, khi nói về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, công tác chuẩn bị đại hội có 2 vấn đề quan trọng là chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự. Công tác văn kiện rất quan trọng, nhưng công tác nhân sự phức tạp, khó và nhạy cảm hơn.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nêu rõ, công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Ở đâu có cán bộ tốt, ở đó có phong trào tốt. Tới đây, tỉnh sẽ xem xét cán bộ nào không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thì không cho tái cử. Cán bộ không làm được việc, tìm người khác thay thế kịp thời.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, đại hội Đảng các cấp có tốt thì đại hội toàn quốc mới tốt được. Trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, bất kỳ lĩnh vực, địa phương nào, công tác cán bộ bao giờ cũng đóng vai trò quyết định. Công tác cán bộ đóng vai trò then chốt trong công tác xây dựng Đảng, là mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ.

Hiện nay, cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng ta đang chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng là chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là người đứng đầu; nếu chọn đúng người thì đất nước phát triển, nhân dân được nhờ. Trách nhiệm của Ban chấp hành Trung ương là phải làm việc này cho tốt. Đại hội XIII của Đảng diễn ra vào thời điểm rất quan trọng, là dấu mốc có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Khi chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng, phải xác định rõ yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng; cơ cấu đẹp nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn; trong mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng thì chất lượng là quan trọng. Phải làm sao lựa chọn được những cán bộ vừa có phẩm chất đạo đức tốt, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vừa có trí tuệ, tầm nhìn, tư duy chiến lược, có cả đức và tài. Đây không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương mà của cả hệ thống chính trị.

Để làm tốt công tác nhân sự Đại hội XIII của Đảng, phải làm tốt công tác nhân sự từ đại hội Đảng bộ các cấp, vì “dưới có vững thì trên mới bền chắc được”. Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, liên quan đến sự sống còn của Đảng, sự phát triển bền vững của Đảng, của đất nước. Từng cơ quan, từng cấp, từng ngành phải làm cho tốt công tác đặc biệt quan trọng này, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, nhân dân lên trên hết, toàn tâm toàn ý lo cho công việc chung, trên dưới đồng lòng, đoàn kết nhất trí thì công việc mới trôi chảy, mới xứng tầm lãnh đạo đất nước trong bối cảnh tình hình mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong quá trình lựa chọn nhân sự phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tiêu chuẩn, hiệu quả, uy tín của bản thân trong công việc... làm thước đo chủ yếu; phải bố trí đúng người đúng việc, đoàn kết thống nhất tạo nên sức mạnh. Bởi vậy, cần nêu cao vai trò của tổ chức Đảng, tránh giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc, không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức đủ tài dẫn đến hại nước, hại dân. Trong từng khâu, từng công đoạn phải làm thật chắc chắn, khoa học, đồng bộ, tránh tối đa sai sót, làm đến đâu chắc chắn đến đó, đừng thấy đỏ tưởng chín, đừng để mã bên ngoài che đậy sơ sài bên trong...

Phương Hằng

.
.
.
.
.