Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Kinh nghiệm từ đại hội điểm các chi, Đảng bộ cơ sở

Cập nhật lúc 04:54, Thứ Hai, 23/03/2020 (GMT+7)

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 290-KH/TU của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay một số Đảng bộ cấp huyện đã tiến hành xong đại hội điểm cấp cơ sở (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội Đảng bộ xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất) bầu cử trực tiếp chức danh bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ xã Gia Tân 2 (H.Thống Nhất) bầu cử trực tiếp chức danh bí thư Đảng ủy xã, nhiệm kỳ 2020-2025

Kinh nghiệm từ các đại hội điểm cấp cơ sở cho thấy, khi công tác chuẩn bị được thực hiện kỹ càng, chu đáo thì đại hội diễn ra thành công.

* Những kết quả đạt được

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc Viên Hồng Tiến cho biết, ngay từ giữa tháng 1, đại hội điểm cấp cơ sở của H.Xuân Lộc đã được tiến hành; đến ngày 13-3 thì hoàn thành đại hội điểm cấp cơ sở. Ban thường vụ Huyện ủy đã chọn 4 đơn vị để tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở; trong đó Chi bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc và Đảng bộ xã Xuân Tâm được chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm; Đảng bộ xã Xuân Phú và Đảng bộ khối Vận thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy.

Trong Kế hoạch 290-KH/TU của Ban TVTU về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã nêu rõ, trong quý I-2020 phải tiến hành đại hội điểm đối với Đảng bộ cơ sở; sau đó các chi, Đảng bộ cơ sở còn lại tiến hành đại hội và hoàn thành trước ngày 30-6-2020. Như vậy, việc tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cơ sở trên địa bàn tỉnh đang được diễn ra đúng kế hoạch của Ban TVTU đề ra.

Qua đại hội các đơn vị điểm cho thấy, các đơn vị đã nghiên cứu kỹ các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy về công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, từ đó chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức đại hội như: xây dựng văn kiện, chuẩn bị nhân sự và thực hiện công tác tuyên truyền, trang trí, hậu cần phục vụ đại hội. Các thành viên tham gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký, ban thẩm tra tư cách đại biểu và ban kiểm phiếu tại các phiên làm việc của đại hội đều có sự chuẩn bị kỹ về chương trình điều hành tại đại hội nên quá trình thực hiện các nội dung của đại hội cơ bản bám sát chương trình đề ra. Đồng thời có sự chủ động, linh hoạt trong việc xử lý các tình huống phát sinh.

H.Thống Nhất cũng đã chọn 4 đơn vị để tiến hành đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 gồm: Đảng bộ xã Xuân Thiện và Đảng bộ khối Đảng thực hiện đại hội điểm, rút kinh nghiệm; Đảng bộ xã Gia Tân 2 và Đảng bộ Khối kinh tế thực hiện đại hội thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy.

Theo nhận xét của Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Mai Văn Hiền, công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện để tổ chức đại hội Đảng ở các đơn vị này được quan tâm thực hiện tốt, đảm bảo đúng theo hướng dẫn của cấp trên. Việc xây dựng văn kiện đại hội và các văn bản phục vụ đại hội được chuẩn bị khá chu đáo, có tổ chức lấy ý kiến góp ý của đảng viên ở từng chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể trước khi trình ra đại hội. Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015-2020 đảm bảo yêu cầu, bám sát đề cương hướng dẫn của Ban thường vụ Huyện ủy. Khi trình bày báo cáo tại đại hội, một số đơn vị đã sử dụng màn hình để trình chiếu các nội dung, hình ảnh, phụ lục, biểu đồ minh họa, tạo sinh động cho báo cáo.

Bên cạnh đó, công tác nhân sự được các cấp ủy lãnh đạo chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình theo Hướng dẫn 06-HD/HU của Ban thường vụ Huyện ủy. Do đó, chất lượng nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ. Do chuẩn bị tốt công tác nhân sự nên khi bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, ủy ban kiểm tra, các chức danh bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên diễn ra đúng trình tự quy định, dân chủ, với số phiếu trúng cử cao và tập trung.

Việc tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh cũng đạt những kết quả tích cực. Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng cho biết, từ ngày 14-1 đến 20-2, các tổ chức cơ sở Đảng trong Đảng bộ Khối đã tiến hành đại hội điểm để rút kinh nghiệm gồm: Chi bộ Văn phòng HĐND tỉnh, Chi bộ Hội LHPN tỉnh, Đảng bộ Trường cao đẳng Y tế Đồng Nai và Đảng bộ Sở Tư pháp.

Một trong những ưu điểm của các đại hội này là báo cáo chính trị được xây dựng có chất lượng, đã đánh giá toàn diện, khách quan, trung thực về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua; các nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII, gắn với việc thực hiện quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên, cán bộ chủ chốt các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trên cơ sở đó đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

* Cần khắc phục những điểm hạn chế

Đồng chí Viên Hồng Tiến, Phó bí thư thường trực Huyện ủy Xuân Lộc chia sẻ, bên cạnh những kết quả tích cực trong quá trình tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở thì vẫn còn những thiếu sót, cần rút kinh nghiệm. Cụ thể ở các xã: Xuân Tâm và Xuân Phú, việc tuyên truyền trực quan cho đại hội có mặt còn hạn chế, nội dung chưa phong phú, chưa thể hiện được toàn diện những kết quả đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác vận động quần chúng, những thành tựu trong xây dựng nông thôn mới của địa phương. Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền ở nơi tổ chức đại hội chưa đúng theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Công văn 8141-CV/BTGTW, ngày 24-2-2020 về trang trí khánh tiết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Bên cạnh đó, một số nơi còn lúng túng trong điều hành nội dung bầu cử, trong công bố kết quả bầu cử và sử dụng một số từ ngữ không phù hợp với không khí trang nghiêm của đại hội. Việc thảo luận ở tổ trong phiên trù bị Đại hội Đảng bộ khối Vận, Đảng bộ xã Xuân Tâm và Đảng bộ xã Xuân Phú, một số đại biểu phát biểu chưa bám sát nội dung văn kiện, góp ý còn dàn trải, chưa đi vào trọng tâm. Một số tổ trưởng các tổ thảo luận tại đại hội chưa mạnh dạn đề nghị đại biểu tập trung góp ý sâu vào những nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua và bàn giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng cho rằng, để tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở, Ban thường vụ Đảng ủy Khối đã lưu ý các cấp ủy cơ sở cần bám sát Văn bản số 1917-CV/ĐUK ngày 4-12-2019 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện Hướng dẫn 23-HD/BTCTU ngày 25-11-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ngoài chương trình đại hội, các cơ sở phải xây dựng chương trình chi tiết, chương trình phiên họp thứ nhất ban chấp hành (đối với Đảng bộ cơ sở) để điều hành đại hội đúng nội dung, chương trình đề ra. Văn kiện và nhân sự đại hội phải gửi và được Ban thường vụ Đảng ủy Khối phê duyệt thì mới tổ chức đại hội.

Trong quá trình đại hội, đoàn chủ tịch cần bám sát vào nội dung chương trình chi tiết của đại hội; việc điều hành chương trình đại hội phải liên tục, không để trống thời gian. Khi điều hành thảo luận, đoàn chủ tịch có thể gợi mở thêm những vấn đề quan trọng, vấn đề lớn để đại hội tập trung thảo luận.

Đối với phần điều hành bầu cử, đoàn chủ tịch cần nhấn mạnh quyền ứng cử, đề cử của đảng viên dự đại hội để phát huy dân chủ; hướng dẫn rõ cách bỏ phiếu và điều hành việc bỏ phiếu theo thứ tự đã được quy định. Các đại biểu phải tự bỏ phiếu, không bỏ thay. Khi kiểm phiếu, chỉ có thành viên ban kiểm phiếu thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu và đại biểu cấp trên dự, giám sát việc kiểm phiếu.

Phó bí thư thường trực Huyện ủy Thống Nhất Mai Văn Hiền lưu ý, các văn kiện trình bày tại đại hội phải có chất lượng, đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua; xác định được tiềm năng lợi thế của địa phương, đơn vị để xây dựng mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới cho phù hợp. Hệ thống các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải hết sức cụ thể, tránh chung chung; báo cáo cần ngắn gọn nhưng đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; có phụ lục, biểu đồ hằng năm trên từng lĩnh vực kèm theo.

Đề án nhân sự cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra phải nêu rõ tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu và phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Trước khi tiến hành đại hội, các chi bộ và Đảng bộ cơ sở cần làm tốt công tác quán triệt về cơ cấu, phương án nhân sự để đảng viên nắm rõ, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và nhất trí cao trong quá trình bầu cử.        

Phương Hằng

.
.
.
.
.