Phát động thi đua huấn luyện chiến sĩ mới năm 2020

Cập nhật lúc 20:16, Thứ Sáu, 21/02/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Ngày 20-2, Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua năm 2020 với chủ đề: Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, quyết tâm thi đua giành 3 nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ năm 2020.

Theo đó, tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là giữ vững đoàn kết, không ngừng sáng tạo, tăng cường kỷ cương, đề cao nêu gương, thi đua tập trung thực hiện tốt 10 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm vững phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, vững chắc, 3 quan điểm, 8 nguyên tắc và 6 mối kết hợp trong công tác huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, lấy thực hành làm chính, làm chủ vũ khí kỹ thuật hiện có; tăng cường huấn luyện thể lực, huấn luyện theo tình huống, sát tình huống chiến đấu, đối tượng tác chiến... Phấn đấu kết quả kiểm tra các khoa mục huấn luyện đều đạt yêu cầu, trong đó có 30% giỏi; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trung đoàn năm 2020.

Nguyệt Hà

.
.
.
.
.