Phấn đấu xây dựng lực lượng vững mạnh về mọi mặt

Cập nhật lúc 20:16, Thứ Sáu, 21/02/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Năm 2020, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh phấn đấu thực hiện tốt công tác tổ chức lực lượng, biên chế theo đúng quy định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu sắp xếp bảo đảm quân số đạt 95% trở lên, ưu tiên cho các đơn vị làm nhiệm vụ A2 (phòng chống bạo loạn, diễn biến hòa bình) đạt 98% quân số trở lên; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 1,4% dân số (cấp huyện đạt từ 1,15-1,17%; cấp xã từ 1,1-1,7%); giữ vững tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ; sắp xếp kiện toàn ban CHQS cấp xã đủ số lượng, phấn đấu đến cuối năm 2020 có 65% cán bộ ban CHQS cấp xã đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên.       

Huyền Linh

 

.
.
.
.
.