Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh:

Tổ chức 125 cuộc giám sát các vấn đề nhân dân quan tâm

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Sáu, 03/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Trong năm 2019, MTTQ các cấp đã tổ chức 125 cuộc giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW ngày  12-12-2013 của Bộ Chính trị.

Những cuộc giám sát này tập trung vào các nội dung nhân dân cùng dư luận quan tâm như việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tại huyện Cẩm Mỹ, Tân Phú; giám sát việc thực hiện các dự án tái định cư tại huyện Trảng Bom; giám sát về công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn; công tác chi, hỗ trợ Tết cho gia đình chính sách; hiệu quả thực hiện các dự án giảm nghèo...

Qua giám sát, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã có kiến nghị, gửi các ngành chức năng kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu hơn 400 kiến nghị về các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với HĐND cùng cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội khảo sát, giám sát 409 cuộc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và việc thực hiện nghị quyết của HĐND các cấp.

Nam Anh

 

.
.
;
.
.