Tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát

Cập nhật lúc 22:19, Chủ Nhật, 19/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tiến hành giám sát trực tiếp đối với 22 tổ chức Đảng trong năm 2019 (tăng 12 tổ chức Đảng so với cùng kỳ năm trước). Nội dung giám sát tập trung vào triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng; việc thực hiện công tác Dân vận và quy chế dân chủ; công tác phòng, chống tham nhũng; việc kê khai và công khai tài sản thu nhập cá nhân; việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kết luận kiểm tra, thanh tra của cấp có thẩm quyền.

Ngoài giám sát trực tiếp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã giám sát chuyên đề đối với 8 tổ chức Đảng (tăng 7 tổ chức so với cùng kỳ). Nội dung giám sát tập trung vào công tác cán bộ; thực hiện các kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 18 và Nghị quyết 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp...

Qua giám sát đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót của đơn vị, kịp thời ngăn ngừa sai phạm có thể xảy ra.

Dương An

.
.
.
.
.