Huyện Cẩm Mỹ:

98,5% cán bộ, đảng viên tham gia học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Cập nhật lúc 21:51, Thứ Sáu, 10/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Mỹ, công tác triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng thời gian qua được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, đảng viên tích cực tham gia học tập, vận dụng, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Việc học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng được tổng hợp báo cáo theo từng chuyên đề hằng tháng, hằng quý đến đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Trong đó, chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2019  về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có 98,5% đảng viên và 85,7% quần chúng tham gia học tập. Chuyên đề triển khai Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới có 98,7% đảng viên và 87,8% quần chúng tham gia học tập…        

Nguyệt Trinh

.
.
.
.
.