Chú trọng tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng

Cập nhật lúc 22:19, Chủ Nhật, 19/01/2020 (GMT+7)

(ĐN) - Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, trong những năm qua, việc triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đã được các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện với tinh thần đổi mới, hiệu quả.

Trong học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cán bộ, đảng viên thể hiện tinh thần, thái độ nghiêm túc. Số lượng cán bộ, đảng viên học tập đạt tỷ lệ cao. Sau học tập, các cấp ủy nhanh chóng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, chỉ thị ở cấp mình sát tình hình thực tế; đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị có hiệu quả.

Bên cạnh quan tâm tổ chức học tập nghị quyết, chỉ thị trong cán bộ, đảng viên, các cấp ủy đã quan tâm chỉ đạo tổ chức thông tin, tuyên truyền đến quần chúng nhân dân để tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phương Hằng

.
.
.
.
.