Để luôn xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động

Cập nhật lúc 03:04, Thứ Năm, 25/07/2019 (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh
Bà Nguyễn Thị Như Ý, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Trước sự đàn áp, bóc lột dã man của thực dân Pháp những năm đầu thế kỷ 20, giai cấp công nhân ở Đồng Nai đã đứng lên đấu tranh mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, công nhân Đồng Nai từ đấu tranh tự phát sang tự giác và có tổ chức, thực hiện nhiều cuộc đấu tranh có quy mô, tạo tiếng vang lớn ở trong và ngoài nước.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh NGUYỄN THỊ NHƯ Ý cho biết, tháng 5-1975, sau ngày thống nhất đất nước, Liên hiệp Công đoàn tỉnh Biên Hòa được thành lập nhằm tập hợp, quản lý, bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động trong Khu kỹ nghệ Biên Hòa. Từ đó đến nay, qua nhiều lần đổi tên, Công đoàn Đồng Nai luôn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của người lao động tỉnh nhà.

* Những trang sử vẻ vang

Trước khi Liên hiệp Công đoàn tỉnh Biên Hòa ra đời, giai cấp công nhân Đồng Nai được tập hợp, hướng dẫn hoạt động như thế nào, thưa bà?

Từ 19,3 ngàn đoàn viên với 156 Công đoàn cơ sở, giai đoạn 1977 đến nay toàn tỉnh đã có hơn 727 ngàn đoàn viên với hơn 2,9 ngàn Công đoàn cơ sở.

- Trước tình hình phát triển về lực lượng và phong trào công nhân ở Biên Hòa - Đồng Nai nói riêng và miền Nam nói chung, thực hiện âm mưu chính trị lâu dài, Mỹ - ngụy ra sức lũng đoạn phong trào công nhân bằng các tổ chức nghiệp đoàn, còn gọi là “Công đoàn vàng”. Với chủ trương dân chủ giả hiệu “nghiệp đoàn đa nguyên”, hàng loạt các nghiệp đoàn được thành lập như: Tổng liên đoàn Lao công, Tổng Công đoàn tự do, Liên hiệp các nghiệp đoàn tự do, Tổng liên đoàn Công nhân, Tổng liên đoàn công nông, lực lượng thợ thuyền…

“Công đoàn vàng” thực chất là các tổ chức lũng đoạn, khống chế phong trào công nhân, hướng công nhân đi sâu vào con đường cải lương, thỏa hiệp, thủ tiêu đấu tranh, loại trừ ảnh hưởng của Đảng Cộng sản.

Để ứng phó với âm mưu của Mỹ - ngụy, Đảng chủ trương thực hiện hình thức “xanh vỏ đỏ lòng”, đưa đảng viên hoặc công nhân nòng cốt vào nắm các cương vị chủ chốt, lợi dụng danh nghĩa nghiệp đoàn công khai đấu tranh với giặc, ta từng bước thành lập các nghiệp đoàn công nhân, hội đoàn hợp pháp, bán hợp pháp trong công nhân với nhiều hình thức khác nhau như: Hội Âm công tương tế, Hội banh, Hội chùa, Hội miễu, Hội Nữ oa... để tập hợp công nhân, nhân dân lao động và phụ nữ vào tổ chức hợp pháp, xây dựng tinh thần tương thân tương ái, từ đó tuyên truyền, giác ngộ và đoàn kết đấu tranh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý trao bằng khen và biểu trưng cho các công nhân tiêu biểu. Ảnh: Lâm Cón
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hòa Hiệp và Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Như Ý trao bằng khen và biểu trưng cho các công nhân tiêu biểu. Ảnh: Lâm Cón

Phong trào công nhân từ đây nổ ra liên tục, rộng khắp có quy mô lớn, tổ chức thống nhất những mục tiêu đấu tranh về quyền lợi kinh tế và chính trị, kiên quyết đấu tranh và giành những thắng lợi quan trọng.

Liên tục trong giai đoạn 1964 đến đại thắng mùa xuân năm 1975, giai cấp công nhân ở Đồng Nai cùng với quân dân toàn miền Nam đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách đối đầu với chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ của đế quốc Mỹ. Giai cấp công nhân Đồng Nai không chỉ là lực lượng chính để xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, xây dựng căn cứ địa, cung cấp hậu cần, đội ngũ giao liên, mà còn là chỗ dựa vững chắc, là lực lượng đấu tranh chính trị, binh vận, đặc biệt là về lương thực, góp phần đưa cách mạng phát triển giành thắng lợi.

 Tổ chức Công đoàn Đồng Nai ra đời trong hoàn cảnh nào và vai trò của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn này ra sao?

Kết quả hoạt động nổi bật của tổ chức Công đoàn thời gian qua chính là đời sống vật chất và tinh thần của công nhân, viên chức, người lao động tỉnh nhà ngày càng được cải thiện. Đội ngũ cán bộ Công đoàn ngày càng được trang bị nhiều hơn kiến thức, kỹ năng để tuyên truyền cho người lao động hiểu đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đồng thời thuyết phục chủ doanh nghiệp thực hiện nhiều điều khoản có lợi hơn các quy định của pháp luật cho người lao động.

- Tháng 1-1976, tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở sáp nhập các tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa - Long Khánh và Tân Phú với tổng số dân hơn 1,2 triệu người. Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai cũng chính thức ra đời trên cơ sở sáp nhập Công đoàn khu Đông Nam bộ và Công đoàn khu kỹ nghệ Biên Hòa. Đồng chí Nguyễn Thị Minh giữ chức vụ Thư ký (tương đương với Chủ tịch Liên đoàn Lao động hiện nay). Tháng 7-1977, Đại hội lần thứ I Liên hiệp Công đoàn tỉnh Đồng Nai được tổ chức. Đồng chí Huỳnh Thị Phượng giữ chức Thư ký. Giai đoạn này, toàn tỉnh có 156 Công đoàn cơ sở với hơn 19,3 ngàn đoàn viên/hơn 51,4 ngàn người lao động.

Kể từ khi đất nước thống nhất, các cấp Công đoàn kết hợp với lãnh đạo nhà máy, xí nghiệp, đoàn thanh niên đã phát động trong toàn thể công nhân lao động nhiều phong trào thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, làm chủ nhà máy, xí nghiệp, bảo quản an toàn các phương tiện, thiết bị sản xuất, khắc phục khó khăn, nhất là về nhiên, nguyên liệu để khôi phục sản xuất…

Những năm sau đó, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng xã hội chủ nghĩa thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dưới sự hướng dẫn của tổ chức Công đoàn, giai cấp công nhân Đồng Nai đã phát huy những sáng kiến, cải tiến, đóng góp công sức không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

 Trải qua 10 lần đại hội, Công đoàn Đồng Nai đã lớn mạnh ra sao, thưa bà?

- Với truyền thống vẻ vang 90 năm qua, tổ chức Công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục giữ vững truyền thống, không ngừng đổi mới diện mạo và chất lượng, ngày càng nâng cao uy tín, vị thế của mình đối với người lao động, khẳng định vị trí và vai trò của mình trong hệ thống chính trị để góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, phát triển đất nước mà trước mắt là mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước giai đoạn 2019-2023.

* Vì lợi ích đoàn viên

 Xin bà cho biết kết quả chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên trong tỉnh để thiết thực chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam?

Tại Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ X (2018-2023), Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái đề nghị các cấp Công đoàn trong tỉnh cần đi sâu, đi sát, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời tháo gỡ, giải quyết bức xúc cho người lao động. Bên cạnh đó, cần quan tâm đặc biệt đến người lao động nhập cư, nhất là về vấn đề nhà ở và đời sống tinh thần của họ.

- Với phương châm “Mọi người lao động đều có tết”, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong tỉnh. Theo đó, các cấp Công đoàn đã thăm, tặng hơn 613 ngàn phần quà cho công nhân lao động (mỗi phần trị giá từ 200 ngàn đồng đến 1 triệu đồng); trao hơn 5,1 ngàn vé tàu, xe cho công nhân lao động xa quê về quê đón tết. Công đoàn thực hiện công tác giám sát việc tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động của các doanh nghiệp; giám sát việc thực hiện chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động trong doanh nghiệp. Qua đó nhắc nhở doanh nghiệp thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định của pháp luật.

6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh ký được 184 bản thỏa ước lao động tập thể, nâng tổng số bản thỏa ước lao động tập thể lên hơn 1,1 ngàn bản. Chất lượng các bản thỏa ước lao động tập thể được nâng lên theo hướng có lợi cho người lao động. Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn tỉnh tiến hành tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho hàng ngàn lượt lao động, bảo vệ tại tòa án cho 4 công nhân khởi kiện doanh nghiệp và được bồi thường số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Điểm nhấn trong 6 tháng đầu năm là các chương trình, hoạt động trong Tháng Công nhân. Với chủ đề Mỗi Công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên, các cấp Công đoàn đã tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, thiết thực, thu hút đông đảo người lao động tham gia. Công đoàn cũng tổ chức đi thăm đoàn viên lao động ốm đau, có hoàn cảnh khó khăn, vận động trao 115 sổ tiết kiệm cho đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi sổ trị giá từ 2-5 triệu đồng)….

 Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực sẽ cho phép có thêm một tổ chức khác được thành lập trong doanh nghiệp để bảo vệ quyền lợi cho người lao động song song với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Vậy, tổ chức Công đoàn Việt Nam cần làm gì để luôn là chỗ dựa tin cậy của người lao động?

Những năm qua, tại Đồng Nai nổi lên nhiều điển hình trong chăm lo đời sống đoàn viên lao động như: Công ty cổ phần Taekwang Vina Industrial vừa xây nhà trẻ cho công nhân vừa có phòng khám sức khỏe cho công nhân, có siêu thị bình ổn giá để công nhân được mua hàng trước, trả tiền sau; Tập đoàn Phong Thái xây dựng được 2 nhà trẻ, mỗi nhà trẻ có tổng mức đầu tư 3 triệu USD tại huyện Trảng Bom và huyện Xuân Lộc cho con công nhân, đầu tư khu ký túc xá cho người lao động được ở miễn phí; Công ty TNHH Pouchen Việt Nam xây dựng nhà trẻ cho con công nhân lao động. Nhiều doanh nghiệp khác xây dựng ký túc xá miễn phí cho người lao động, mở các lớp bổ túc văn hóa, dạy miễn phí cho người lao động.

- Hiệp định CPTPP có hiệu lực là cơ hội cũng như thách thức đối với tổ chức Công đoàn. Cơ hội là giúp chúng ta hội nhập quốc tế, còn thách thức là có một tổ chức khác được công nhận bên cạnh tổ chức Công đoàn Việt Nam để chăm lo cho người lao động. Qua đó yêu cầu tổ chức Công đoàn cần phải đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức hoạt động, chăm lo tốt hơn cho người lao động cả về vật chất lẫn tinh thần, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Để làm được điều này, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam khóa XII và Đại hội Công đoàn tỉnh khóa X xác định thực hiện tốt 3 khâu đột phá. Trong đó, đặc biệt lưu ý đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở có bản lĩnh, dám nghĩ, dám nói, dám làm. Bởi trên thực tế, các Công đoàn cơ sở có mạnh thì Công đoàn cấp trên mới mạnh và ngược lại.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo tặng bằng khen cho công nhân tiêu biểu
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bảo tặng bằng khen cho công nhân tiêu biểu

Trong năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh đã tổ chức khai giảng 3 lớp quản lý nhà nước và trung cấp lý luận chính trị cho 301 cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và chủ tịch, phó chủ tịch các Công đoàn cơ sở trong tỉnh. Các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn, triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn cho hơn 1,2 ngàn lượt cán bộ Công đoàn cơ sở. Qua đó nâng cao kiến thức, kỹ năng, bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ Công đoàn.

 Những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Đồng Nai trong thời gian tới là gì, thưa bà?

- Trước xu thế hội nhập toàn cầu, với phương châm Vì lợi ích đoàn viên, các cấp Công đoàn tiếp tục tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ, chăm lo thiết thực, cụ thể đến người lao động, nhất là những người đau ốm, có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời tiếp tục xúc tiến các thủ tục triển khai xây dựng các thiết chế Công đoàn phục vụ người lao động; tiếp tục vận động xây dựng Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị cho đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh của giai cấp công nhân trong ổn định quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng Đồng Nai hiện đại, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam độc lập, hòa bình, thống nhất, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 Xin cảm ơn bà!

Phó chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhận xét: “Thời gian qua, các cấp Công đoàn ở Đồng Nai đã có nhiều sáng tạo, đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai cũng là một trong số ít Liên đoàn Lao động trong cả nước có Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn, tư vấn miễn phí và bảo vệ tại tòa cho nhiều lao động… Qua đó, tạo được sự tin tưởng của người lao động vào tổ chức Công đoàn”.

Hạnh Dung (thực hiện)


Ông Trần Minh Lộc, kỹ sư cao cấp Công ty TNHH Bosch Việt Nam, (Khu công nghiệp Long Thành):

Tổ chức nhiều sân chơi cho người lao động

Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Bosch Việt Nam hiện có hơn 2,3 ngàn đoàn viên. Thời gian qua, Công đoàn cơ sở công ty đã thực hiện tốt việc chăm lo quyền và lợi ích cho người lao động. Tôi mong rằng, trong thời gian tới, Công đoàn cấp trên sẽ tổ chức nhiều chương trình, hội thi để công nhân lao động được tham gia vừa để giao lưu học hỏi vừa để chứng tỏ, nâng cao tay nghề trong thời buổi cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

 

 

Chị Lường Thị Thương, giáo viên Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (huyện Xuân Lộc):

Mong tiếp tục nhận được sự động viên, khích lệ

Thời gian qua, khi tôi bị bệnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng và Liên đoàn Lao động huyện Xuân Lộc đã có nhiều sự quan tâm, giúp đỡ, tặng cho tôi những phần quà có giá trị cả về vật chất lẫn tinh thần. Điều này tiếp thêm cho tôi nghị lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Tôi mong rằng thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục chăm lo cho đoàn viên bằng những việc làm thiết thực như vậy, để đoàn viên chúng tôi tin tưởng hơn vào tổ chức Công đoàn và cảm thấy mình được quan tâm, chia sẻ.

 

Ông Lương Ngọc Hồi, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Great Kingdom Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1):

Phân bổ tài chính nhiều hơn cho Công đoàn cơ sở

ông-Lương-Ngọc-Hồi.jpg

Hiệp định CPTPP đặt ra không ít thách thức nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội đối với tổ chức Công đoàn Việt Nam. Tôi mong rằng từ Công đoàn cấp trên đến Công đoàn cơ sở sẽ cải tiến mạnh mẽ hơn nữa phương thức hoạt động, nhất là chăm lo đến đời sống của người lao động. Các Công đoàn cấp trên hãy hướng mạnh về cơ sở, tăng cường phân bổ tài chính để các Công đoàn cơ sở trực tiếp tổ chức chăm lo cho người lao động được tốt hơn. Có như vậy thì người lao động mới gắn bó với tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Người lao động hiện nay quan tâm nhiều nhất đến quyền lợi của họ, tức là những gì họ nhận được, thấy được và được thụ hưởng. Do đó, các Công đoàn cơ sở phải thường xuyên phối hợp với chủ doanh nghiệp quan tâm đến người lao động cả về vật chất và tinh thần, tuyên truyền kiến thức pháp luật cho người lao động để họ không bị tác động bởi nhiều luồng dư luận khác nhau.

Ông Thái Minh Chí, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP.Biên Hòa):

Tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động

Là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, chúng tôi hiểu và rất coi trọng vai trò của tổ chức Công đoàn trong sự phát triển ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Thời gian qua, lãnh đạo công ty luôn ủng hộ và đồng hành với Công đoàn cơ sở để tổ chức nhiều chương trình, hoạt động nhằm đem lại quyền lợi thiết thực cho người lao động như: tổ chức thăm, tặng quà cho những đoàn viên ốm đau, bị tai nạn lao động, tổ chức Ngày hội gia đình Pouchen với sự tham gia của đông đảo công nhân lao động và người thân của công nhân, tặng quà các dịp lễ, tết cho công nhân, xây dựng nhà trẻ để công nhân gửi con, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ hằng tháng cho người lao động, tổ chức các chương trình rút thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị cho người lao động… Thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ Công đoàn cơ sở phát triển mạnh hơn nữa nhằm xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, để cùng nhau xây dựng công ty ngày càng tốt hơn.   

An Yên (ghi)


 

.
.
;
.
.