Chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024):

Phát huy dân chủ, đoàn kết, tạo đồng thuận trong nhân dân

Cập nhật lúc 22:07, Thứ Hai, 29/07/2019 (GMT+7)

Những năm qua, Đồng Nai luôn giữ ổn định về chính trị - xã hội, tăng trưởng nhanh, toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao; số hộ khá và giàu tăng nhanh, hộ nghèo, vùng nghèo giảm mạnh. Nông thôn mới được xây dựng chủ yếu bằng sức dân, đạt kết quả ấn tượng...

Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh
Đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

TIN LIÊN QUAN
Trên nền tảng kinh tế - xã hội phát triển, khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh tiếp tục được củng cố và mở rộng; sự đồng thuận xã hội tăng lên, tạo thành sức mạnh tổng hợp thực hiện hiệu quả các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới cho rằng, những thành tựu của tỉnh đạt được có sự đóng góp rất lớn của MTTQ và các đoàn thể, ở góc độ nối kết, tạo nhịp cầu vận động nhân dân góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ngược lại, trên địa bàn tỉnh có những tồn tại, hạn chế đều có trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể là làm chưa tới, chưa hết, chưa đủ.

Vì mục tiêu phát triển chung của tỉnh

* Trong nhiệm kỳ 2014-2019, đâu là dấu ấn quan trọng của MTTQ Việt Nam tỉnh, thưa đồng chí?

Thông qua cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động Ngày Vì người nghèo. Cuộc vận động Ngày Vì người nghèo đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của các cấp, các ngành, tổ chức thành viên, cá nhân, doanh nghiệp bằng nhiều hình thức như: xây dựng nhà tình thương, giúp tư liệu sản xuất, vốn, cây - con giống, trợ cấp khó khăn đột xuất, học bổng…

- Đồng Nai có đặc điểm: đa hệ sinh thái, đa nguồn cư dân hội nhập, đa hệ tín ngưỡng - tôn giáo, đa dạng hoạt động kinh tế, văn hóa, tổ chức cộng đồng và MTTQ làm nhiệm vụ tạo nhịp cầu kết nối thành khối đoàn kết, có sự đồng thuận chung.

Nhờ có đoàn kết, đồng thuận nên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua hầu hết đạt và vượt, dù gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, đã phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Dân chủ là phẩm chất, là mục tiêu của thiết chế xã hội này cho nên thời gian qua MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến, kiến nghị với Đảng và Nhà nước về những vấn đề có liên quan đến đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Đồng thời vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Ngoài ra, MTTQ đã chủ trì tổ chức cho nhân dân góp ý kiến xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng chính quyền, nhận xét tư cách, phẩm chất của đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư… thông qua đó giúp cho hệ thống chính quyền minh bạch, có trách nhiệm với dân hơn.

Đồng bào dân tộc Chơ ro toàn tỉnh tham gia các hoạt động trong chương trình tập huấn bồi dưỡng và phát huy truyền thống đồng bào Chơ ro do Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức năm 2018. Ảnh: Phương Hằng
Đồng bào dân tộc Chơ ro toàn tỉnh tham gia các hoạt động trong chương trình tập huấn bồi dưỡng và phát huy truyền thống đồng bào Chơ ro do Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức năm 2018. Ảnh: Phương Hằng

MTTQ các cấp cũng đã phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của nhân dân, triển khai các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước. Yêu nước, mỗi người, mỗi tổ chức có cách thể hiện của mình, rõ nét nhất trong phong trào thi đua yêu nước ở Đồng Nai những năm qua là xây dựng nông thôn mới. Nguồn lực xây dựng nông thôn mới từ nhân dân đóng góp chiếm 85%. Đến nay, 100% số xã và đơn vị cấp huyện đã hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới; trong đó 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

* Những kết quả nêu trên có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động của MTTQ các cấp và trong đời sống xã hội. Xin đồng chí cho biết, nguyên nhân để có được những thành công đó là gì?

Năm 2018, Đồng Nai đã được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cấp Bằng ghi công hoàn thành việc xóa nhà dột nát cho người nghèo theo tiêu chí của Chính phủ.

- Ðạt được những kết quả nêu trên là do có sự quan tâm lãnh đạo toàn diện, sâu sát của các cấp ủy Ðảng đối với tổ chức và hoạt động của Mặt trận, nhất là việc kịp thời tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam; sự phối hợp ngày càng hiệu quả của Nhà nước và các cấp chính quyền; sự chủ động, tích cực của các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, từ đó đã tác động tích cực góp phần làm cho tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương ổn định và phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Sự năng động, tận tụy, nỗ lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, luôn đổi mới nội dung và phương thức hoạt động.

* Thưa đồng chí, giám sát và phản biện xã hội là những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam, đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội và các tầng lớp nhân dân. đồng chí cho biết, công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp trong tỉnh đã đáp ứng được yêu cầu chưa?

- Phần giám sát ngày càng rõ nét và hiệu quả hơn. Qua các cuộc giám sát, đã phát huy được vai trò dân chủ và dân biết, dân làm, giúp cho chính quyền điều hành thực hiện mục tiêu và xây dựng mục tiêu kinh tế, an ninh - quốc phòng minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm hơn. Giám sát của MTTQ và các đoàn thể có nhiều hình thức: qua hồ sơ, qua phối hợp các đơn vị chức năng và giám sát tại chỗ của nhân dân.

Đối với phần phản biện xã hội đang hé lộ nhiều điều đã làm được nhưng còn mỏng manh, vẫn lúng túng, chưa đồng bộ. Nguyên nhân của điều này là do cơ chế chưa thực sự đầy đủ, việc nối kết phát huy trách nhiệm của các nhân sĩ trí thức, những người có tầm cao còn chậm nên trong thực tế và nhân dân còn chờ đợi và yêu cầu cao hơn về phản biện xã hội.

Tăng cường đoàn kết, tập hợp nhân dân

* Một trong những nhiệm vụ của MTTQ là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để không ngừng củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ ở các địa phương phải làm gì trong thời gian tới, thưa đồng chí?

Trong 5 năm qua (2014-2019), Quỹ Vì người nghèo đã được các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh ủng hộ gần 1.726 tỷ đồng. Từ sự đóng góp này và bằng các chính sách an sinh xã hội khác đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 2,89% (năm 2015), xuống còn 0,98% (vào đầu năm 2018).

- Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng hệ thống của địa phương được xem là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời là nền tảng của sự phát triển bền vững. Vì phát triển bền vững dựa trên các trụ cột: phát triển kinh tế - xã hội theo hướng môi trường phải được bảo vệ; tăng trưởng phải có chất lượng; chất lượng sống của con người phải được đảm bảo.

Tất cả những điều này phải trên nền tảng văn hóa tinh thần nhưng cũng phải trên nền tảng đại đoàn kết, vì dân tộc ta vẫn còn nghèo nên không có  đoàn kết thì không làm được điều gì.

Xưa kia nhờ có đoàn kết toàn dân tộc mà đất nước ta thắng được ngoại xâm. Ngày nay, các địa phương đều nhận thức được vai trò quan trọng của khối đại đoàn kết và mọi thành phần xã hội đều tham gia xây dựng khối đại đoàn kết, trong đó có cả người Việt ở nước ngoài - một bộ phận máu thịt không thể tách rời của dân tộc Việt Nam.

Do đó, trong hệ thống nhân sự ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp vừa qua đều cử thành viên tạo nhịp cầu kết nối giữa Việt kiều yêu nước đang ở nước ngoài với thân nhân của họ ở địa phương. Việc kết nối này không chỉ bằng tiền mà bằng kinh nghiệm, bằng các mối quan hệ, trước hết là nối nhịp cầu thông tin để một bộ phận người Việt Nam ở nước ngoài hiểu về đất nước, về Đồng Nai hơn.

Từ việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua các địa phương còn huy động sức mạnh của nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới. Kết quả, ngoài 15% ngân sách nhà nước đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, còn lại là của sức dân. Đại đoàn kết như móng của tòa nhà, bất kể nhà loại nào cũng cần móng thì nhà mới vững chắc được, giống như để đất nước phát triển thì cần có đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy viên Ban TVTU,  Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng quà cho người nghèo tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: V.TRUYÊN
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Văn Tới tặng quà cho người nghèo tại xã Xuân Mỹ, huyện Cẩm Mỹ. Ảnh: V.TRUYÊN

* Trên cơ sở kết quả đạt được của nhiệm kỳ qua và những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn, xin đồng chí cho biết mục tiêu, nhiệm vụ chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ
2019-2024?

- Mục tiêu chung của chương trình hành động MTTQ Việt Nam tỉnh khóa IX (nhiệm kỳ 2019-2024) được xác định: Phát huy dân chủ, đoàn kết, đồng thuận, xây dựng tỉnh Đồng Nai giàu đẹp, hội nhập, phát triển bền vững.

Từ mục tiêu chung nói trên, có 5 chương trình hành động cụ thể gồm: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh của địa phương và đất nước.

Thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Mục tiêu và chương trình đã có, quan trọng là phải được cụ thể hóa bằng kế hoạch và bằng hành động phù hợp từng địa bàn, đối tượng, gắn kết với nhau bằng phong trào thi đua yêu nước. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết một lòng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hưởng ứng và tích cực thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội IX MTTQ Việt Nam tỉnh đã đề ra.

 Xin cảm ơn đồng chí!

Phương Hằng (thực hiện)


* Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019 Huỳnh Công Danh: Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ðể làm tròn sứ mệnh tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa trên nhiều phương diện, cả về lý luận và thực tiễn, đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: công tác Mặt trận giữ vai trò rất quan trọng, chẳng những trong cách mạng dân tộc dân chủ mà cả trong cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất là những chỉ dẫn quan trọng cần được kế thừa và vận dụng trong hoàn cảnh hiện nay, làm cho Mặt trận thực sự trở thành một tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của các tổ chức và các cá nhân tiêu biểu của các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, là cầu nối giữa Ðảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân, thực hiện tốt chức năng đoàn kết, tập hợp toàn dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

* Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bảo Quang (TP.Long Khánh) Lương Thị Bảo Thùy: Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam

Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam là một trong những nội dung quan trọng của công tác Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong những năm qua, ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã cố gắng thực hiện đề án đổi mới công tác thông tin tuyên truyền của MTTQ Việt Nam, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào công tác Mặt trận cho nên đã triển khai có hiệu quả các công tác của Mặt trận. Các thông điệp của MTTQ Việt Nam qua đó đã đến với các tầng lớp nhân dân nhanh hơn, rộng hơn, để nhân dân có ứng xử đúng các hiện tượng xã hội, không để lòng yêu nước bị lợi dụng vào những “cơn gió, lốc” của mạng xã hội.

Để công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam các cấp ngày càng hiệu quả hơn, công tác tuyên truyền phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Mặt trận phải đổi mới phương thức hoạt động, gần dân, sát dân hơn, quan tâm lợi ích thiết thực của nhân dân. Cán bộ Mặt trận phải gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, tận tâm với công việc thì công tác tuyên truyền sẽ đạt hiệu quả. 

* Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) Phạm Hoàng Cảnh: Tăng cường phối hợp tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Đông đã tăng cường phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nên nhiều vấn đề của nhân dân đã được cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Trong thời gian tới, MTTQ quan tâm hơn nữa việc phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại, tiếp xúc giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền với nhân dân. Các hội nghị đối thoại là bước đột phá trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp chính quyền theo hướng gần dân, sát dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Qua đối thoại trực tiếp với nhân dân, lãnh đạo các cấp gần dân hơn, phục vụ nhân dân tốt hơn và chịu sự giám sát của nhân dân; nắm bắt và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trong nhân dân.

Dương An (ghi)


 

.
.
;
.
.