Sắp xếp lại bộ máy: Hướng đến hiệu quả lâu dài

Cập nhật lúc 03:25, Thứ Hai, 01/04/2019 (GMT+7)

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII  về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, đến nay đã có 17/21 sở, ngành của tỉnh triển khai thực hiện. Dự kiến trong quý II-2019, Đồng Nai sẽ hoàn thành cơ bản công tác sắp xếp tinh gọn bộ máy.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai
Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai

TIN LIÊN QUAN
Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Thuộc cho biết việc thực hiện Nghị quyết 18, 19 có những thuận lợi nhưng cũng có không ít khó khăn, do đó cả hệ thống chính trị phải vào cuộc một cách quyết liệt nhằm hướng đến mục tiêu lâu dài là nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quá trình hoạt động điều hành.

* Giảm đầu mối

Việc sắp xếp lại bộ máy sẽ dôi dư về nhân sự, do đó HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 120 về hỗ trợ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xin nghỉ theo nguyện vọng. Đến nay, Sở Nội vụ đã nhận và giải quyết được 47/50 trường hợp đề nghị giải quyết chế độ theo Nghị quyết 120.

Sở Nội vụ là đơn vị đầu tiên trong số 21 sở, ngành của tỉnh thực hiện sáp nhập bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương. Quá trình sáp nhập diễn ra thuận lợi, tạo được sự thống nhất cao trong toàn bộ cơ quan.

Trước đó, Sở Nội vụ có 6 phòng gồm: Văn phòng, Thanh tra, Cải cách hành chính, Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Tổ chức biên chế và phi chính phủ, Công chức viên chức và biên chế. Sau khi tổ chức sắp xếp lại, Sở chỉ còn 4 phòng gồm: Văn phòng, Thanh tra sở, Quản lý biên chế và công chức viên chức, Tổ chức chính quyền.

Phó giám đốc Sở Nội vụ Tạ Quang Trường cho biết hiệu quả sau tổ chức sắp xếp tại Sở Nội vụ đã được nhìn thấy ngay, đó là bộ máy tinh gọn hơn do giảm được các đầu mối. Về số lượng biên chế cũng giảm được 2 người cấp trưởng phòng và 1 người cấp phó phòng. Trong đó 1 người cấp trưởng phòng chuyển công tác khác, 1 trưởng phòng và 1 phó phòng tự nguyện xin nghỉ việc hưởng chế độ sớm dù còn từ 1-4 năm nữa mới đến tuổi nghỉ hưu.

Ông Lê Văn Lộc, Phó giám đốc Sở Công thương cho biết: “Ngay sau khi quán triệt nghị quyết về công tác sáp nhập, Đảng ủy và Ban giám đốc Sở đã lên kế hoạch triển khai ngay, chọn những đơn vị cần thiết phải sáp nhập, tổ chức lại. Việc sáp nhập được xác định trước tiên là hiệu quả, từ hiệu quả sẽ tạo được sự đồng thuận, đoàn kết để hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ so với trước”.

Cán bộ các sở, ngành được phân công trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Ảnh: C.NGHĨA
Cán bộ các sở, ngành được phân công trực tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Ảnh: C.NGHĨA

Trước khi sáp nhập, Sở Công thương có 7 phòng và 4 đơn vị chức năng với 200 cán bộ, công chức. Sau khi sáp nhập, số phòng chức năng giảm được 1 (sáp nhập Phòng Kỹ thuật an toàn môi trường và Phòng Quản lý năng lượng thành Phòng Kỹ thuật và quản lý năng lượng). 2 trung tâm còn lại là Trung tâm khuyến công và Trung tâm tư vấn công nghiệp được sáp nhập thành Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp, đồng thời giám đốc của 2 trung tâm sáp nhập được phân công làm phó giám đốc.

* Nâng hiệu quả

Bà Nguyễn Ngọc Diệu trước khi được phân công làm Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp là Chánh văn phòng Sở Công thương. Bà Diệu cho biết, khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm bà khá lo lắng vì công việc 2 đơn vị sáp nhập thành một thì nhiệm vụ sẽ tăng gấp đôi. Thách thức với người đứng đầu là phải kết nối để mọi người đoàn kết vì mục đích chung của đơn vị. Khó khăn là vậy nhưng 2 giám đốc của 2 trung tâm cũ nay được giao nhiệm vụ là phó giám đốc phụ trách 2 lĩnh vực khuyến công và công nghiệp đều hỗ trợ bà rất nhiệt tình nên công việc khá thuận lợi.

Một đơn vị khác của Sở là Trung tâm xúc tiến thương mại sắp tới cũng sẽ được bàn giao về cho Văn phòng UBND tỉnh sáp nhập với các đơn vị khác để thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch tỉnh theo đề án riêng. Như vậy sau khi tiến hành sáp nhập theo Nghị quyết 18, 19, Sở Công thương giảm được 2 phòng, 2 đơn vị chức năng.

Quá trình sắp xếp lại bộ máy các phòng và đơn vị của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch cũng là nhiệm vụ không hề đơn giản vì số lượng cấp phòng và các đơn vị trực thuộc khá nhiều. Tuy nhiên, ngay trong quý I-2019 việc thực hiện sắp xếp lại bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 đã được Sở Văn hóa - thể thao và du lịch hoàn thành.

Cụ thể vào đầu tháng 1, Sở đã sáp nhập 5 phòng chuyên môn thành 2 phòng, đồng thời sắp xếp lại hàng loạt các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc. Theo đó, Ban Quản lý di tích tỉnh sáp nhập vào Bảo tàng tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Đồng Nai được sáp nhập với Trung tâm văn hóa thông tin tỉnh thành Trung tâm Văn hóa - điện ảnh, Đoàn ca múa nhạc Đồng Nai sáp nhập với Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đồng Nai trở thành Nhà hát nghệ thuật Đồng Nai.

* Thực hiện quyết liệt

Đến nay sau khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của các sở, ban ngành theo Nghị quyết số 18 đã giảm được 33 đầu mối cấp phòng thuộc sở; giảm 21 nhân sự trưởng phòng và 27 nhân sự giữ chức vụ phó trưởng phòng. Đối với Nghị quyết số 19 đã góp phần giảm được 8 đơn vị sự nghiệp thuộc sở, thực hiện kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp, giảm số lượng lãnh đạo cấp phòng trực thuộc.

Đến nay, Đồng Nai đã có 17/21 đơn vị hoàn thành công tác sáp nhập theo tinh thần của Nghị quyết 18 gồm: Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Xây dựng, Sở GD-ĐT, Sở Nông nghiệp - phát triển nông thôn, Sở Văn hóa - thể thao và du lịch, Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Kế hoạch - đầu tư, Sở Ngoại vụ, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Giao thông - vận tải, Sở Khoa học - công nghệ và Sở Thông tin - truyền thông.

UBND tỉnh đang thẩm định đề án của 4 đơn vị cấp sở còn lại là Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Lao động - thương binh và xã hội, Ban Quản lý khu công nghệ cao - công nghệ sinh học Đồng Nai.

UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sáp nhập 4 đơn vị sự nghiệp công lập của Sở Lao động - thương binh và xã hội theo Nghị quyết 19. Theo đó, Trung tâm bảo trợ xã hội người già, người khuyết tật, người tâm thần; Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật; Nhà nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ được sáp nhập vào một với tên gọi mới là Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, trụ sở đặt tại Trung tâm bảo trợ huấn nghệ cô nhi Biên Hòa do Sở quản lý.

Hiện nay, Sở Lao động - thương binh và xã hội đang tiến hành triển khai đề án được UBND tỉnh phê duyệt bằng việc sáp nhập bộ máy tổ chức hoạt động, sắp xếp bố trí lại nhân sự cho phù hợp theo quy định. Ông Huỳnh Văn Tịnh, Giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội cho biết, trong đề án thành lập Trung tâm công tác xã hội tỉnh, về bộ máy lãnh đạo chỉ bố trí 1 giám đốc và không quá 3 phó giám đốc, do đó Sở sẽ phải cân nhắc bố trí sao cho hợp lý nhất.

Trong khi đó, theo lãnh đạo Sở Y tế, việc sáp nhập các phòng chức năng trực thuộc Sở đã được lấy ý kiến rộng rãi trên tinh thần phát huy dân chủ, dựa trên tình hình và nhu cầu thực tế để sau sáp nhập bộ máy tinh gọn sẽ phải hoạt động hiệu quả. Một trong những vấn đề nhạy cảm trong công tác sáp nhập không chỉ là bộ máy mà còn ở con người, do đó phải xem xét rất kỹ thế mạnh, sở trường của từng người để bố trí cho hợp lý, tạo sự đồng thuận và đoàn kết cao sau sáp nhập, có như vậy mới hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Công Nghĩa

 

.
.
;
.
.