Phải tạo được sự đồng thuận

Cập nhật lúc 22:17, Chủ Nhật, 31/03/2019 (GMT+7)

Thanh tra tỉnh được đánh giá là đơn vị cấp sở đã thực hiện tốt công tác sáp nhập, tinh gọn bộ máy theo tinh thần của Nghị quyết 18 về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Từ 6 phòng trước khi tiến hành sắp xếp lại gồm: Văn phòng, các phòng nghiệp vụ 1-2-3, Thanh tra phòng chống tham nhũng và Thanh tra giám sát xử lý sau thanh tra, đến nay Thanh tra tỉnh chỉ còn 4 phòng, giảm được 2 phòng.

Cán bộ Thanh tra tỉnh thực hiện công bố kết quả sau thanh tra tại Trường THPT Văn Hiến (TX.Long Khánh). Ảnh: Bảo Tuấn
Cán bộ Thanh tra tỉnh thực hiện công bố kết quả sau thanh tra tại Trường THPT Văn Hiến (TX.Long Khánh). Ảnh: Bảo Tuấn

TIN LIÊN QUAN
Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó chánh Thanh tra tỉnh cho biết: “Việc sắp xếp tinh gọn lại bộ máy đã được Thanh tra tỉnh tiến hành công khai, dân chủ, bám sát chủ trương và các bước thực hiện theo đúng quy trình. Trước khi tiến hành sắp xếp bộ máy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều được quán triệt sâu mục đích của việc sắp xếp tinh gọn lại bộ máy để tạo sự đồng thuận cao. Hơn nữa, việc sắp xếp tinh gọn lại bộ máy sẽ ảnh hưởng tới nhiều người, do đó càng phải được quán triệt, làm công tác tư tưởng và đạt được sự nhất trí, ủng hộ cao”.

Cuối năm 2018, UBND tỉnh đã ra quyết định chuyển đổi mô hình, cơ chế hoạt động tài chính tại 7 đơn vị sự nghiệp công lập sang đơn vị tự chủ hoàn toàn. Nhờ đó đã cắt giảm được 3.061 biên chế với 2.975 biên chế công chức và 86 hợp đồng lao động.

Sau khi triển khai đầy đủ các bước sắp xếp tinh gọn bộ máy theo đúng quy trình với sự ủng hộ, nhất trí cao, Thanh tra tỉnh đã đi vào hoạt động với bộ máy gồm 4 phòng, trong đó Phòng nghiệp vụ 1-2 được giữ lại và bổ sung thêm lực lượng từ Phòng nghiệp vụ 3 sang cho đủ biên chế theo quy định, còn Phòng Thanh tra phòng chống tham nhũng và Thanh tra giám sát xử lý sau thanh tra được sáp nhập lại thành một.

Việc sáp nhập tinh gọn bộ máy cấp phòng của Thanh tra tỉnh đã dẫn đến dôi dư 2 trưởng phòng và 2 phó phòng. 2 trưởng phòng dôi dư sau sáp nhập đều có nguyện vọng xin nghỉ việc sớm để hưởng chế độ theo quy định vì cũng sắp đến tuổi nghỉ hưu và được Thanh tra tỉnh ủng hộ. Riêng với 2 phó phòng còn lại do thời gian công tác còn dài nên được Thanh tra tỉnh sắp xếp công việc phù hợp.

Nói về bài học kinh nghiệm trong sắp xếp lại bộ máy theo Nghị quyết 18, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho rằng trước hết phải có sự thống nhất cao trong cấp ủy, làm tốt công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận, thống nhất trong suy nghĩ lẫn hành động, thực sự công khai dân chủ. Việc sắp xếp phải đúng quy trình thủ tục, phát huy được vai trò của người đứng đầu, tuyệt đối không để xảy ra chuyện lợi dụng sắp xếp để trù dập cá nhân gây mất đoàn kết nội bộ, tránh lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng uy tín của tập thể và người đứng đầu.

Bên cạnh đó, cần khẩn trương giải quyết chính sách cho những người có chức vụ tự nguyện xin nghỉ chế độ do sắp xếp lại bộ máy dôi dư. Sắp xếp bộ máy còn phải tính toán đến tính kế thừa trong công tác quy hoạch, bồi dưỡng đào tạo cán bộ gắn với chức năng nhiệm vụ của cơ quan đơn vị. 

Thành Nam

 

 

.
.
;
.
.