Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Karl Marx (5-5-1818 - 5-5-2018):

Ngôi sao sáng trên bầu trời trí tuệ nhân loại

Cập nhật lúc 08:26, Thứ Bảy, 05/05/2018 (GMT+7)

Karl Marx không chỉ là nhà lý luận thiên tài mà còn là một nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Tại nhiều nước trên thế giới đã diễn ra các hoạt động nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của nhà cách mạng Karl Marx (5-5-1818). Trong ảnh: Người dân viếng mộ của lãnh tụ Karl Marx tại London, Anh.
Tại nhiều nước trên thế giới đã diễn ra các hoạt động nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh của nhà cách mạng Karl Marx (5-5-1818). Trong ảnh: Người dân viếng mộ của lãnh tụ Karl Marx tại London, Anh.

Với ý nghĩa đó, sáng 4-5 Trường chính trị tỉnh đã tổ chức hội thảo Chủ nghĩa Marx soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam nhằm làm rõ những giá trị của chủ nghĩa Marx - Lenin, những vấn đề cần bổ sung và phát triển cho phù hợp với thực tiễn đất nước và thời đại, đồng thời đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái để bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Marx - Lenin.

* Những cống hiến kiệt xuất

Những tài liệu nói về Karl Marx đều nhận định cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao cả của ông đã đi vào lịch sử thế giới, trở thành một trong những ngôi sao sáng trên bầu trời trí tuệ nhân loại. Cùng với Friedrich Engels, Karl Marx đã xây dựng nên hệ thống lý luận cách mạng và khoa học, trở thành kim chỉ nam, vũ khí tinh thần sắc bén soi sáng sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới trong cuộc đấu tranh xóa bỏ áp bức, bóc lột.

Hội thảo Chủ nghĩa Marx soi sáng con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã thu hút sự tham gia của đội ngũ cán bộ, giảng viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh. Đã có trên 20 tham luận tập trung làm rõ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Karl Marx; những giá trị trường tồn của học thuyết Marx - Lenin đối với phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và cách mạng Việt Nam; quan điểm của Karl Marx về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, hàng hóa, xây dựng kinh tế thị trường, sở hữu và chế độ sở hữu...

TS.Nguyễn Văn Long, Phó hiệu trưởng Trường chính trị tỉnh, nhận định trong di sản lý luận kinh điển đồ sộ và uyên bác của Karl Marx, bộ sách Tư bản mà ông coi là sự nghiệp của cả đời mình và Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản được Karl Marx và Friedrich Engels xuất bản lần đầu vào năm 1848 là những tác phẩm bất hủ, có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới.

Bên cạnh đó, trên lĩnh vực triết học, Karl Marx đã vận dụng phép biện chứng duy vật vào việc nghiên cứu lịch sử, xã hội, sáng lập ra chủ nghĩa duy vật biện chứng lịch sử, làm cho chủ nghĩa duy vật biện chứng trở nên hoàn chỉnh, đồng thời Karl Marx cũng đã tìm ra quy luật phát triển của loài người. Và đây được coi là một trong những phát kiến vĩ đại nhất của Karl Marx đối với nhân loại.

Nói về phát hiện vĩ đại này của Karl Marx, bà Vũ Thị Ngọc Liên, Khoa Nhà nước và pháp luật Trường chính trị tỉnh, cho hay xã hội loài người là một lĩnh vực phức tạp. Trước khi chủ nghĩa Marx ra đời đã có nhiều cách lý giải khác nhau về sự phát triển của xã hội loài người. Song những quan niệm này do đứng trên lập trường duy tâm nên không thể phát hiện ra những quy luật khách quan trong sự phát triển của xã hội loài người. Trong khi đó, với việc phát hiện ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, Karl Marx đã loại bỏ được quan điểm duy tâm về xã hội, đem lại một công cụ khoa học để nghiên cứu về các hiện tượng xã hội nói chung, về con đường phát triển của xã hội loài người nói riêng.

Có lẽ vì thế mà trong bài điếu văn “Ba cống hiến vĩ đại của Karl Marx”, Friedrich Engels đã viết: “Giống như Darwin đã tìm ra quy luật phát triển của thế giới hữu cơ, Marx đã tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài người mà bản chất của quy luật đó chính là cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng của xã hội...”. Hay như V.I.Lenin cũng từng khẳng định: quan niệm duy vật lịch sử của Karl Marx vẫn là một quan niệm khoa học duy nhất về lịch sử, là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học...

Theo TS.Nguyễn Văn Long, không dừng lại ở lĩnh vực triết học, trên lĩnh vực kinh tế chính trị, Karl Marx đã vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử vào việc nghiên cứu và chỉ ra những quy luật kinh tế, chỉ rõ mâu thuân cơ bản của xã hội tư bản... Về chủ nghĩa xã hội khoa học, Karl Marx đã phát hiện ra quy luật vận động, phát triển của xã hội, chỉ rõ giai cấp vô sản có sứ mệnh lịch sử tiêu diệt chế độ tư bản, sáng tạo ra xã hội mới.

* Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx

Trên cơ sở những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx và từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, V.I.Lenin đã kế tục xuất sắc sự nghiệp của Karl Marx và Friedrich Engels bổ sung, phát triển và làm phong phú thêm chủ nghĩa Marx. Bằng chứng là dưới sự lãnh đạo của Đảng Bolshevik, đứng đầu là V.I.Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã hiện thực hóa chủ nghĩa Marx bằng thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, lập nên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, mở ra thời đại mới - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Và tiếp theo đó là hơn 70 năm xây dựng và phát triển, Liên Xô đã giành được những thành tựu quan trọng, trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên thế giới.

Phó hiệu trưởng Trường chính trị Đồng Nai Huỳnh Tham phát biểu ý kiến tại hội thảo.
Phó hiệu trưởng Trường chính trị Đồng Nai Huỳnh Tham phát biểu ý kiến tại hội thảo.

TS.Vũ Thị Nghĩa, Phó trưởng khoa Xây dựng Đảng, khẳng định với cách mạng Việt Nam, chủ nghĩa Marx - Lenin trở thành sức mạnh vật chất và di sản tinh thần quý báu, gắn liền với truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Nhờ tiếp thu ánh sáng của chủ nghĩa Marx - Lenin mà người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) đã tìm ra con đường giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. Và từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lấy chủ nghĩa Marx - Lenin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình; luôn vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Marx - Lenin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, lãnh đạo nhân dân ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ, các trào lưu tư tưởng, lực lượng chính trị phản động điên cuồng công kích, phê phán chủ nghĩa xã hội khoa học. Việc đấu tranh phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản cách mạng chính là góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Giảng viên Tạ Văn Soát, Khoa Lý luận Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh Trường chính trị tỉnh, đã đặt ra vấn đề cần thiết phải nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa học Marx - Lenin trong chương trình giảng dạy lý luận chính trị hiện nay. Theo ông Soát,  trước hết cần khẳng định lại vai trò, tầm quan trọng của việc giảng dạy và học tập chủ nghĩa Marx - Lenin trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bên cạnh đó, người dạy và người học cần nhận thức sâu sắc việc học chủ nghĩa Marx - Lenin chính là học tinh thần, lập trường, quan điểm và phương pháp để áp dụng giải quyết có hiệu quả các vấn đề của thực tiễn. Việc tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Marx - Lenin cần cụ thể, thiết thực, phù hợp từng đối tượng. Nội dung giảng dạy cần lược bỏ những nội dung lý luận rườm rà, không còn phù hợp với thực tiễn; cập nhật kiến thức thực tiễn để người học hiểu lý luận và vận dụng giải quyết được những tình huống trong thực tiễn.

Nga Sơn

.
.
;
.
.