Khi người đứng đầu nêu gương

Cập nhật lúc 08:29, Thứ Ba, 08/05/2018 (GMT+7)

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đang được Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh triển khai nghiêm túc.

Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khen thưởng các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017.

Quá trình thực hiện chỉ thị, vai trò người đứng đầu được đề cao trong tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho cấp dưới, tạo động lực mạnh mẽ cho doanh nghiệp phát triển, góp phần ổn định xã hội.

* Nêu gương sáng

Ở Công ty cổ phần bao bì Biên Hòa (Khu công nghiệp Biên Hòa 1), ông Lê Quốc Tuyên, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty được đánh giá nghiêm túc trong thực hiện trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, luôn tận tâm, hết lòng vì công việc, vì hiệu quả hoạt động của công ty và lợi ích của người lao động, của cổ đông.

Khi tình hình sản xuất, kinh doanh nói chung gặp khó khăn do biến động của thị trường, ông Tuyên đã có những quyết sách linh hoạt, kịp thời, giúp hoạt động sản xuất của công ty ổn định, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, doanh thu của doanh nghiệp và thu nhập người lao động liên tục tăng. Cụ thể, năm 2011, thu nhập trung bình của người lao động là 8,7 triệu đồng/tháng thì hiện nay hơn 10 triệu đồng/tháng.

Theo Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Vở, việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh còn được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, phải lấy chi bộ là trung tâm, lấy đảng viên là chủ thể và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cũng là để thực hiện tốt Chỉ thị 05”.

Từ khi thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nay là Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ông Lê Quốc Tuyên đã trực tiếp xây dựng nhiều mô hình làm theo để toàn cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty thực hiện. Điển hình là các mô hình: “Lãnh đạo gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thi đua lao động sáng tạo”, “Xây dựng hạn mức định mức, tiết kiệm chống lãng phí”, “Tăng năng suất lao động”... Các mô hình trên đã góp phần tiết kiệm nguồn chi của công ty trung bình trên 500 triệu đồng/tháng.

Ông Tuyên còn luôn đối thoại với người lao động, qua đó những ý kiến, kiến nghị chính đáng được giải quyết hợp lý, giúp người lao động yên tâm, gắn bó với công ty, trách nhiệm hơn trong công việc.

Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty TNHH vận tải đường bộ Phú Cường A Nguyễn Xuân Cử vốn là bộ đội lái xe đường Trường Sơn. Được rèn luyện nhiều trong kháng chiến nên nay tuổi đã cao nhưng ông vẫn làm việc rất tích cực, luôn đồng hành với người lao động trong mọi vấn đề. Trong đó có trường hợp công nhân lái xe, lúc từ miền Bắc mới vào Biên Hòa lập nghiệp chỉ có 2 bàn tay trắng, đến khi được nhận vào lái xe tại công ty, anh này đã được lãnh đạo công ty quan tâm ổn định kinh tế và được giáo dục, rèn luyện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Công ty TNHH vận tải đường bộ Phú Cường A các lái xe, phần lớn là đảng viên, đều có tinh thần, thái độ văn minh, lịch sự trong giao tiếp với khách hàng và chu đáo, hiệu quả trong công việc, nên khách hàng đã tin tưởng, ký kết với công ty nhiều hợp đồng có giá trị kinh tế cao. Nhờ vậy, doanh thu công ty đã đạt hàng chục tỷ đồng/năm; thu nhập người lao động ổn định, trong đó có lái xe đạt mức lương 20-30 triệu đồng/tháng.

* Tránh hình thức, đối phó

Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Trương Văn Vở, cho biết Đảng ủy khối luôn coi trọng lãnh đạo cơ sở triển khai học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó có Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, coi đây là việc quan trọng, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng công nhân lao động vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ngay sau khi tổ chức học tập chuyên đề năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã có công văn gửi cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cần phải làm.

Trong đó, việc thực hiện chuyên đề năm 2018 phải thực sự đi vào đời sống, lan tỏa trong đơn vị, doanh nghiệp. Tránh cách làm hình thức, đối phó, nói không đi đôi với làm.  Trong quá trình thực hiện, đề cao sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các đơn vị, doanh nghiệp. Người đứng đầu cần phải học phong cách lãnh đạo khoa học, phong cách lãnh đạo dân chủ, tác phong quần chúng và phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mọi việc làm, mọi quyết định phải lấy lợi ích người lao động làm trọng.

Phương Hằng

.
.
;
.
.