Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh

Cập nhật lúc 07:19, Thứ Ba, 10/04/2018 (GMT+7)

Thời gian qua, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã có nhiều giải pháp để công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ khối ngày càng tốt hơn.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định, trao giấy khen khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.
Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nguyễn Hữu Định, trao giấy khen khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh hiện có 75 tổ chức cơ sở Đảng, với hơn 5 ngàn đảng viên. Đây là Đảng bộ đặc thù, không có hệ thống tổ chức chính quyền cùng cấp; nhiều đảng viên là cán bộ chủ chốt của tỉnh. Vì vậy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh rất chú trọng công tác lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh, quan tâm lãnh đạo cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh đề ra.

* Giáo dục chính trị tư tưởng

Để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, Đảng ủy khối xác định phải làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Do đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai đầy đủ, kịp thời. Hình thức tổ chức học tập nghị quyết đa dạng, phong phú, thông qua sinh hoạt Đảng, các cuộc họp của cơ quan, qua website Đảng ủy khối… Sau học tập, xây dựng chương trình hành động nghiêm túc, đề ra giải pháp thực hiện cụ thể, thiết thực.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, Thường trực và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã nhận được 8 đơn tố cáo, phản ánh, kiến nghị đối với 6 đảng viên (tăng 6 đơn so với cùng kỳ năm 2017), trong đó chỉ có 3 đơn có tên, còn lại 5 đơn giấu tên. Nội dung đơn thư liên quan đến công tác cán bộ, vi phạm lịch sử chính trị, đạo đức lối sống, đạo đức nghề nghiệp, việc thực hiện xem xét kỷ luật công chức, viên chức không đúng tính chất mức độ sai phạm, tổ chức họp kiểm điểm không đúng quy định...

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng kịp thời có các văn bản hướng dẫn cấp ủy cơ sở tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Hàng tháng Đảng ủy khối có định hướng hoạt động tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc, các sự kiện kinh tế - chính trị - văn hóa trong và ngoài tỉnh; các chính sách ngoại giao; vấn đề biển đảo, biên giới… qua đó nâng cao sức đề kháng trước âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Công tác củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng cũng được Đảng ủy khối và các cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện. Mới đây, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã củng cố, bổ sung cấp ủy cho 7 cơ sở và thực hiện chỉ định Đảng ủy Bệnh viện tâm thần trung ương 2 (nhiệm kỳ 2015-2020). Hiện nay công tác tổ chức ở Đảng bộ Bệnh viện tâm thần trung ương 2 tương đối ổn định.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh còn rất quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã có Kế hoạch 58 ngày 22-1-2018 về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Trong đó đề cập việc sinh hoạt chi bộ chuyên đề; vai trò, vị trí của chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên; đồng thời duy trì việc phân công cán bộ cùng dự và giám sát sinh hoạt chi bộ cơ sở.

* Tăng cường kiểm tra, giám sát

Một nhiệm vụ khác cũng được Đảng ủy khối chú trọng là công tác kiểm tra, giám sát. Cuối năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã thành lập các tổ, giám sát 22 tổ chức cơ sở Đảng trong việc kiểm điểm cuối năm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Từ đó, việc kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên nghiêm túc, thực chất hơn.

Đồng chí Nguyễn Lục Hòa, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, cho rằng thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục quan tâm công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện “ung nhọt” ngay từ lúc mới manh nha, tránh để lúc nặng rồi phải xử lý, “mất” cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát có thể thực hiện bằng nhiều hình thức, qua dự sinh hoạt chi bộ, nắm bắt thông tin tình hình cơ sở qua nhiều kênh… Các cấp ủy cũng nên quan tâm công tác đảng vụ, bố trí cán bộ giỏi làm công tác đảng vụ vì cán bộ giỏi sẽ tham mưu cấp ủy làm tốt công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Huỳnh Lệ Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GD-ĐT, nhận định khi thực hiện việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 khóa XII sẽ phát sinh những vấn đề liên quan đến tư tưởng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Vì vậy cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp cần lắng nghe nhiều chiều để có thông tin xử lý đúng tình hình.

Đồng chí Nguyễn Hữu Định, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, cho biết đơn thư nặc danh nếu có nội dung rõ ràng sẽ xem xét giám sát, sau đó chuyển quy trình kiểm tra nếu thấy cần thiết. Các nội dung trong đơn thư nặc danh thường có nửa đúng, nửa sai hoặc đôi lúc nói quá lên để tạo dư luận, vì vậy chỉ nên xem đó là một kênh để tham khảo.

Phương Hằng

.
.
;
.
.