Chính sách mới

Quy định về xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ

Cập nhật lúc 00:05, Thứ Bảy, 11/11/2017 (GMT+7)

Từ ngày 15-12-2017, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ trong quân đội mà xuất ngũ được thực hiện theo Thông tư 279/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng ký ban hành ngày 31-10-2017.

Thông tư nêu rõ, việc xuất ngũ đối với hạ sĩ quan, binh sĩ là những người chuyển ra khỏi biên chế lực lượng thường trực của quân đội nhân dân sang phục vụ trong ngạch dự bị. Hạ sĩ quan, binh sĩ được xuất ngũ khi đã phục vụ tại ngũ đủ thời hạn theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Chỉ huy đơn vị cấp trung đoàn và tương đương trở lên có trách nhiệm: Thực hiện giải quyết xuất ngũ đối với từng hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc quyền; tổ chức lễ tiễn và đưa hạ sĩ quan, binh sĩ về bàn giao cho UBND cấp huyện để họ trở về địa phương. Ban chỉ huy quân sự cấp huyện nơi những người xuất ngũ về với gia đình có trách nhiệm tham mưu cho UBND cùng cấp tổ chức đón nhận hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết chế độ, chính sách theo Khoản 3, Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015.

* Hỗ trợ phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em

Ngày 29-9-2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 98/2017/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15-11-2017.

Theo đó, ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ hoạt động cung cấp và kết nối dịch vụ bảo vệ trẻ em; thiết lập mạng lưới kết nối, tiếp nhận và xử lý thông tin, thông báo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em. Cụ thể, chi hỗ trợ trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trong thời gian lưu trú tạm thời tại địa điểm lưu trú; chi hỗ trợ người cung cấp thông tin về trẻ em 60 ngàn đồng/trẻ em; chi hỗ trợ cho người đưa trẻ em cần bảo vệ khẩn cấp đến trung tâm, cơ sở với mức hỗ trợ tiền ăn: 70 ngàn đồng/người/ngày và không quá 3 ngày cho 2 người tối đa…

Theo Báo điện tử Chính phủ

.
.
;
.
.