Phòng, chống suy thoái

Cập nhật lúc 22:38, Thứ Hai, 07/08/2017 (GMT+7)

Thực hiện chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhiều đơn vị, địa phương đã có những việc làm thiết thực.

Cán bộ bộ phận một cửa phường Long Bình (TP.Biên Hòa) tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân.
Cán bộ bộ phận một cửa phường Long Bình (TP.Biên Hòa) tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của người dân.

Đồng chí Ngô Chí Thức, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Biên Hòa, bộc bạch thời gian qua Trung ương đã ban hành rất nhiều chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Thành ủy Biên Hòa đã nhận thức kỹ và rất quan tâm về các chỉ thị, nghị quyết này.

* Chống là chính

Để đấu tranh phòng chống suy thoái, cần tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, đề cao vai trò phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phân tích cho cán bộ, đảng viên, nhân dân thấy tác hại nghiêm trọng của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Theo đồng chí Thức, ngay từ đầu năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai chuyên đề năm 2017 trong toàn thành phố.

Mỗi văn bản được ban hành đều chú trọng giải pháp làm thế nào để thực hiện có hiệu quả nhất công tác phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, trước hết là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Trước đây, Biên Hòa xác định giải pháp “xây” là cơ bản, chiến lược và lâu dài, nhưng tới đây xác định lại, “chống” phải là chính, làm cho mọi người nhận thức được tác hại nguy hiểm của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, từ đó hạn chế sai phạm xảy ra đến mức phải xử lý kỷ luật. Ai sai đến đâu, kiên quyết xử lý đến đó để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Biên Hòa đã xử lý kỷ luật 16 đảng viên, trong đó có cả ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Biên Hòa cũng đã đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Nơi nào có đảng viên, công chức, viên chức vi phạm hoặc thiếu trách nhiệm trong giải quyết công việc cho dân thì tính toán, sắp xếp lại người đứng đầu ở nơi đó.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ ở bộ phận một cửa nhằm tránh tình trạng đã “một cửa” mà vẫn còn nhiều “khóa”,  người dân và doanh nghiệp vẫn bị hành, vòi vĩnh vì sự vô cảm, thiếu ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ ở một bộ phận công chức, viên chức.

* Gần dân để phục vụ tốt hơn

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Thành Nguyễn Quốc Thảo cho biết để phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, khắc phục tình trạng sống xa dân, Huyện ủy Long Thành đã có chủ trương: tất cả các huyện ủy viên xuống xã và tất cả các đảng ủy viên cấp xã xuống ấp để cùng “ăn”, cùng “ở” với nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 01 của Huyện ủy.

Theo đó, vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, các huyện ủy viên đã được phân công phụ trách địa bàn xuống từng xã đôn đốc việc xây dựng nông thôn mới. Mỗi ban Đảng của huyện cũng đều có một công trình cụ thể giúp xã xây dựng nông thôn mới. Huyện ủy còn có chủ trương hỗ trợ xi măng làm đường xương cá cho các tổ, xóm.

Việc làm trên của cán bộ, đảng viên, công chức huyện Long Thành đã “truyền lửa”, tăng thêm trách nhiệm, sự phấn khởi trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Sau khi được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, Long Thành đang bắt tay xây dựng nông thôn mới nâng cao. Kết quả đã có 3 xã đạt 11/18 tiêu chí; 7 xã đạt 10 tiêu chí và 3 xã đạt 9 tiêu chí của bộ tiêu chí nâng cao, giai đoạn 2016-2020.

Trong khi đó, theo Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Cẩm Mỹ Nguyễn Thị Lệ Oanh, để góp phần phòng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phải chống thói xem nhẹ học tập lý luận.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: không học lý luận, chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng. Người kiên quyết chống những nhận thức sai lệch về ý nghĩa, tầm quan trọng của lý luận và học tập lý luận chính trị; lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ trương, đường lối, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ Oanh cho biết: “Những biểu hiện suy thoái của cán bộ, đảng viên đã được chỉ rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), nhưng thực tế sự tự giác trong học tập nghị quyết, lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên còn ít. Trong 6 tháng đầu năm 2017, khi đánh giá kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi đã thẳng thắn chỉ ra còn một số cán bộ, đảng viên lơ là trong học tập nghị quyết, nên tôi đã tự trừ điểm mình ở phần này”.

Phương Hằng

.
.
;
.
.