Triển khai Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc

Cập nhật lúc 21:50, Thứ Tư, 26/04/2017 (GMT+7)

Trong 3 ngày (từ ngày 25 đến 27-4), Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, nêu rõ hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII là cơ sở, tiền đề quan trọng để các cấp Hội, cán bộ Hội trong cả nước nắm chắc, cụ thể những nội dung mới, cốt lõi trong nghị quyết. Từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể, phù hợp, hiệu quả góp phần hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đã đặt ra trong nhiệm kỳ.

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cũng yêu cầu trong quá trình triển khai nội dung nghị quyết tại cơ sở, các cấp Hội, cán bộ Hội cần lồng ghép tuyên truyền các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của Hội phù hợp với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ Hội phụ nữ cả nước nói chung và Đồng Nai nói riêng đã được nghe 5 chuyên đề lớn, gồm: tổng quan các vấn đề chung của Văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 và phong trào thi đua, các cuộc vận động trong nhiệm kỳ; Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và dự thảo hướng dẫn thực hiện điều lệ Hội; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc và các giải pháp liên quan; vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và các giải pháp liên qua; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân.

Hội nghị cũng dành thời gian để cán bộ Hội các cấp trong cả nước đóng góp thêm giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của nghị quyết đề ra.

Nga Sơn

 

.
.
;
.
.