Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2017):

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Cập nhật lúc 22:04, Thứ Tư, 01/02/2017 (GMT+7)

87 năm qua, Đảng luôn quan tâm đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể ở Đồng Nai có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2016.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể ở Đồng Nai có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2016.

Từ Đại hội Đảng lần thứ VI trở đi, nhiệm kỳ nào Trung ương Đảng cũng có nghị quyết về xây dựng Đảng, trong đó 2 nhiệm kỳ liên tiếp (XI và XII) Đảng đều ra nghị quyết về xây dựng Đảng cùng có tên là Nghị quyết Trung ương 4. Nhiệm vụ đặt ra lúc này của toàn Đảng, toàn dân là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình

Trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Tỉnh ủy có nêu tỉnh sẽ kiên trì thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu năng lực, kém phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Thực hiện kiêm nhiệm đối với một số chức danh từ tỉnh đến xã, nhất là kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ không chuyên trách ở cấp xã và ấp, tổ dân phố.

Chỉ một thời gian ngắn sau khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được ban hành, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết, thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ trong việc góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Phạm Văn Ru, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được xây dựng trên nền Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Nhưng lần này, Trung ương tập trung nhiều đến việc tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên; đồng thời đã chỉ rõ, cụ thể những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đây là cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên ngày càng thực chất hơn.

Theo đó, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Tỉnh ủy đã nhấn mạnh về con người, cụ thể là cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo đơn vị, địa phương hàng năm và đột xuất phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình (trừ đảng viên tuổi cao, sức yếu được miễn sinh hoạt, miễn công tác). Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập, làm theo. Trong kiểm điểm, phải làm rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và đề ra giải pháp, thời gian nào thì khắc phục những yếu kém đó. Khi kiểm điểm, bám vào 27 biểu hiện suy thoái đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ rõ.

Trong quá trình kiểm điểm, từng cấp phải xác định trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo. Những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cấp trên sẽ gợi ý kiểm điểm, yêu cầu báo cáo giải trình và trực tiếp dự, chỉ đạo.

Lần này, nơi nào có cách làm sáng tạo, tự điều chỉnh, khắc phục, sửa chữa khuyết điểm có hiệu quả trong quá trình thực hiện nghị quyết sẽ được biểu dương, khen thưởng.

Đề cao việc tự học, tự rèn luyện

Bên cạnh kiểm điểm tự phê bình và phê bình, kế hoạch của Tỉnh ủy đã đề cao công tác giáo dục chính trị, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tự học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị và có trách nhiệm trực tiếp làm công tác tư tưởng. Ngoài tự học, định kỳ 6 tháng các cấp ủy xây dựng và thực hiện chương trình cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới cho cấp ủy viên, đảng viên.

Đồng chí Lâm Văn Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Cửu, cho rằng để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) có hiệu quả nên chú ý quy trình thực hiện công tác cán bộ. Quan trọng đầu tiên là đánh giá, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ phải theo hướng công khai, minh bạch, rõ ràng và mang tính chất cạnh tranh. Vấn đề kiểm soát quyền lực của những người đứng đầu cũng rất quan trọng. Hàng tháng, cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu đơn vị, tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội phải tổ chức các đợt sinh hoạt công tác chính trị, tư tưởng trong đơn vị mình nhằm chủ động phòng ngừa biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng; động viên cán bộ, công chức, đảng viên phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Trần Văn Tư, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nêu rõ Trung ương và địa phương đã có hướng dẫn tương đối đầy đủ, chặt chẽ về công tác cán bộ. Vấn đề là con người điều hành công việc như thế nào, nếu cứ làm theo hướng dẫn, quy định, đừng riêng tư thì không xảy ra vấn đề gì. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) không chỉ về công tác cán bộ mà còn nhiều mặt khác cần chú trọng thực hiện.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.