Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái…

Cập nhật lúc 22:05, Thứ Hai, 09/01/2017 (GMT+7)

Những ngày này, cấp ủy các cấp đang tích cực triển khai học tập, xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, việc ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là để thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Vì Đại hội XII đã quyết định, trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, giai đoạn 2016-2020, nhiệm vụ trọng tâm số 1 là: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Nhiều điểm mới

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, cho biết với 27 biểu hiện suy thoái đã đề cập trong nghị quyết, từng người phải vào cuộc, xem có mình ở đó không. Khi đã nhận diện đúng, phải suy nghĩ và hành động, không phải để bi quan hay nhụt chí mà để sẵn sàng cho một cuộc chiến đấu mới rất quyết liệt trong thời gian tới, vì sự trong sạch vững mạnh của Đảng.

Trước khi ban hành Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Trung ương từng có chủ trương không ra nghị quyết mới khi không có vấn đề mới, nội dung mới, tư tưởng chỉ đạo mới và biện pháp mới.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông cho biết điểm mới được thể hiện qua trọng tâm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Điểm mới tiếp theo được thể hiện trong đánh giá tình hình. Ở phần đánh giá 30 năm đổi mới đất nước, khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ và vị thế như ngày hôm nay. Đó là kết quả sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự hy sinh quên mình và đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, đảng viên”.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông chia sẻ: “Thời gian qua có một bộ phận đã phủ nhận công lao của Đảng, phát tán những điều không hay trên mạng. Đừng vì “chậu nước bẩn mà hất cả đứa bé trong chậu nước đi”, đừng vì khuyết điểm mà phủ nhận những công lao của Đảng. Việc khẳng định những điều như trong nghị quyết để cán bộ, đảng viên không dao động, phải tự hào về Đảng ta. Không có Đảng, liệu có đất nước như ngày hôm nay?”.

Tự soi rọi bản thân

Để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Tỉnh ủy Đồng Nai đang xây dựng kế hoạch thực hiện. Theo đó, sẽ tập trung mạnh mẽ các giải pháp để tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong Đảng bộ. Trong năm 2017, phấn đấu hạn chế thấp nhất tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để xây dựng các tổ chức Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

Từ năm 2018 trở đi và những năm tiếp theo, toàn Đảng bộ với tinh thần chủ động, tích cực đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), kế hoạch của Bộ Chính trị và kế hoạch của Tỉnh ủy đề ra. Trong đó, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc nổi cộm ở địa phương, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Phát huy vai trò trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, phấn đấu hàng năm 100% ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 95% cán bộ lãnh đạo đơn vị, địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ; trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên bị thi hành kỷ luật dưới 0,6%.

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị các cấp ủy Đảng, trong quá trình thực hiện nghị quyết, cần nhận thức sâu sắc ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết đối với sự thành công trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, về xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Phải thể hiện quyết tâm chính trị cao, ra sức thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết. Phát huy vai trò của nhân dân, các đoàn thể chính trị - xã hội trong giám sát thực hiện nghị quyết. Các đơn vị, địa phương, tổ chức Đảng thường xuyên đánh giá việc thực hiện nghị quyết ở đơn vị mình; có sơ kết rút kinh nghiệm, khen thưởng, xử lý những nơi làm tốt và chưa tốt, tránh tình trạng triển khai xong nghị quyết nhưng không có ai chịu trách nhiệm thực hiện.

Phương Hằng

.
.
;
.
.