Đấu tranh chống các quan điểm sai trái

Nhận diện âm mưu phi chính trị hóa quân đội

Cập nhật lúc 22:18, Thứ Hai, 19/12/2016 (GMT+7)

Từ lâu, nhất là mỗi khi nước ta tiến đến những sự kiện trọng đại, những dịp kỷ niệm của đất nước, của Đảng, của dân tộc, các thế lực thù địch không ngừng các hoạt động công kích chống phá ta về nhiều mặt nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chia rẽ Đảng với Nhà nước, quân đội và nhân dân với mục tiêu là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội mà chúng ta đang xây dựng và bảo vệ.

Bộ đội giúp dân làm đường. Ảnh: Vũ Thành Viên
Bộ đội giúp dân làm đường. Ảnh: Vũ Thành Viên

* Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội

Những thủ đoạn mà các thế lực thù địch tiến hành đều không nằm ngoài âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thuyết âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, quân đội và công an, phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với quân đội và công an đều không nằm ngoài âm mưu “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ấy. Rất tiếc, đã có không ít người, kể cả cán bộ nguyên là lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và quân đội ta do mắc mưu thủ đoạn thâm độc này nên đã vào hùa với chúng để “nhai lại” những luận điệu sai trái, trong đó có luận điểm “quân đội Việt Nam hiện nay, xét về mọi phương diện thì thực chất là của dân, do dân, chứ không phải là của Đảng”.

Thực chất các luận điệu tuyên truyền về “tính trung lập của quân đội, về sự cần thiết phải giữ cho quân đội đứng ngoài chính trị” là lôi kéo quân đội xa rời hệ tư tưởng và lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho quân đội bị tha hóa, biến chất về chính trị và bị vô hiệu hóa, đồng thời làm cho Đảng, Nhà nước và nhân dân mất chỗ dựa vững chắc để bảo vệ Tổ quốc. Sẽ mắc sai lầm nghiêm trọng về chiến lược và phải trả ngay những giá rất đắt nếu ngộ nhận, mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm “phi chính trị hóa quân đội”.

Bộ đội thông tin luyện tập. Ảnh: Vũ Thành Viên
Bộ đội thông tin luyện tập. Ảnh: Vũ Thành Viên

Từ thực tiễn và lý luận của các xã hội có giai cấp trong lịch sử đều cho thấy, nhà nước và quân đội đều là sản phẩm của xã hội có giai cấp; giai cấp nào nắm quyền lãnh đạo xã hội cũng đều tổ chức ra quân đội, nắm giữ lấy và sử dụng quân đội như một công cụ bạo lực để tiến hành đấu tranh giai cấp. Ngay ở các nước duy trì thể chế đa đảng, trong thực tế chỉ có các chính đảng được sự hậu thuẫn của các thế lực tư bản độc quyền mới có thực lực và cơ hội nắm quyền lãnh đạo xã hội. Quân đội ở các nước này là lực lượng chính trị mang bản chất của nhà nước tư sản. Không hề có, không thể có quân đội “trung lập về chính trị” như kẻ nào đó rao giảng, ảo tưởng.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta tổ chức, giáo dục và rèn luyện, trong suốt 72 năm xây dựng và phát triển luôn gắn liền và đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của Đảng. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên coi trọng xây dựng bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc của quân đội ta.

Trong quá trình cách mạng, nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt đối với quân đội là một trong những nguyên tắc bất biến. Mọi suy nghĩ và hành động làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội cần phải vạch trần và đấu tranh kiên quyết; nếu để điều đó xảy ra, quân đội sẽ mất phương hướng hành động, biến chất về chính trị, sẽ đứng ngoài cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Những ai cho rằng “quân đội Việt Nam hiện nay, xét về mọi phương diện thì thực chất là của dân, do dân, chứ không phải là của Đảng” là xuyên tạc hiện thực, mà mục tiêu thật ẩn sau luận điểm này là nhằm chia rẽ quân đội với Đảng, tước bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội; tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với xã hội, tạo nguyên cớ cho các thế lực có thâm thù với cách mạng tiến hành “cuộc chiến không đánh mà thắng”, xóa bỏ hoàn toàn chế độ xã hội chủ nghĩa.

* Nhận rõ và vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch

Chăm lo xây dựng quân đội, nhất là xây dựng quân đội về chính trị trước hết cần nâng cao tinh thần cảnh giác, nâng cao ý thức và trách nhiệm chính trị trong thực hiện quyền dân chủ và nghĩa vụ công dân; mặt khác, phải coi trọng xây dựng quân đội tinh nhuệ về chính trị, mà cốt lõi là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội; chăm lo giáo dục chính trị theo hướng đổi mới cả nội dung và hình thức nhằm làm cho mọi quân nhân luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bảo đảm cho quân đội ta là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Cần nhận rõ chiêu bài “phát huy dân chủ nội bộ, phát huy tính chủ động của cán bộ chỉ huy, bất kể là cán bộ quân sự hay chính trị” với hy vọng làm xáo trộn tư tưởng, gieo rắc hoài nghi, kích động hận thù, cổ súy hoạt động “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là “phi chính trị hóa” quân đội ta. Tuy việc làm này chỉ đem lại sự phấn khích cho những ai nông cạn, cả tin, hoặc ai đó mơ hồ, mặc cảm, bất mãn với chế độ ta, song chúng ta vẫn cần nêu cao cảnh giác để khỏi mắc mưu lừa đảo của các thế lực thù địch.

Trước tác động của mặt trái cơ chế thị trường và tự do ngôn luận, tự do dân chủ trong xã hội, trên các trang mạng xã hội thời gian qua đã xuất hiện không ít những hình ảnh trái với bản chất và truyền thống tốt đẹp của quân đội ta. Lợi dụng vào những việc làm, hình ảnh, ý kiến bất mãn, những vi phạm kỷ luật của quân nhân, các lực lượng thù địch ra sức lợi dụng nhào nặn, bóp méo, bôi nhọ, kích động hòng làm méo mó bản chất và truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân.

Những sai phạm ấy, dù là cá biệt song khi bị tán phát trên internet đã ảnh hưởng xấu tới uy tín, danh dự của Quân đội nhân dân và đều đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong quân đội xử lý nghiêm minh theo đúng Điều lệnh quản lý bộ đội, kỷ luật quân đội, công an, kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước. Đối với người sử dụng internet và mạng xã hội, không nên nhầm lẫn giữa hiện tượng cá biệt và bản chất, một vài sự việc cá biệt không thể làm phai nhạt, nhòa mờ hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, một đội quân từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ.

Để vạch trần sự lừa bịp về cái gọi là “phi chính trị hóa quân đội”, trước hết cần nhận rõ bản chất âm mưu và thủ đoạn xảo quyệt “Diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức Đảng, trong các đơn vị quân đội. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đảng, chăm lo xây dựng đơn vị vững vàng về chính trị, mỗi đơn vị là một pháo đài vững chắc về trận địa tư tưởng, có khả năng tự “miễn dịch” với những luận điệu xuyên tạc sai trái. Thực hiện nghiêm túc cơ chế Đảng lãnh đạo quân đội, giữ vững nguyên tắc sinh hoạt và hoạt động, lấy xây dựng chính quy, chấp hành điều lệnh làm nền tảng, thực hiện nghiêm công tác điều động, bổ nhiệm, đề bạt cất nhắc và sử dụng cán bộ các cấp, tránh để bị lợi dụng chống phá của các thế lực thù địch.

Huyền Phương

.
.
;
.
.