Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Đi vào chiều sâu của cuộc sống

Cập nhật lúc 20:38, Thứ Sáu, 09/11/2012 (GMT+7)

Việc học tập và làm theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, thiết thực, đi vào chiều sâu của cuộc sống, thực tế đối với mỗi con người, mỗi tổ chức. Đó là yêu cầu mà Chỉ thị 03-CT/TW ngày  14-11-2011 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015”  đề ra. 

Trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực ra sao? Làm thế nào để việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu của cuộc sống, thực tế đối với mỗi con người, mỗi tổ chức? Những câu hỏi này đã được đặt ra tại hội nghị giao ban các tỉnh Đông Nam bộ thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (đợt 2 năm 2012) được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới đây.

* Từ những kết quả nổi bật

Tại hội nghị, phần lớn các đại biểu đã thống nhất cho rằng, việc thực hiện Chỉ thị đã được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mà trọng tâm là đẩy mạnh làm theo. Các nội dung học tập và làm theo Bác đã dần được đưa vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị, gắn với chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên cùng các phong trào thi đua yêu nước đang thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên và trong thái độ ứng xử của cán bộ, công chức với nhân dân đã được ghi nhận. Nhiều mô hình tốt, điển hình tiên tiến làm theo gương Bác đã được giới thiệu, biểu dương.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng chủ trì hội nghị giao ban các tỉnh Đông Nam bộ thực hiện Chỉ thị 03 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 5-11.
Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng chủ trì hội nghị giao ban các tỉnh Đông Nam bộ thực hiện Chỉ thị 03 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 5-11.

Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn Đồng Nai, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đồng Nai đã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị ở các mặt công tác, như: Xây dựng văn bản hướng dẫn triển khai; chú trọng công tác tuyên truyền, học tập chuyên đề, chỉ đạo điểm; bổ sung, thực hiện quy chuẩn đạo đức; tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình sinh hoạt chi bộ định kỳ và trong trường học; xây dựng mô hình học và làm theo gương Bác; xét chọn và biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến; tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát…

Cũng từ những kết quả đạt được, qua báo cáo của các tỉnh miền Đông Nam bộ tại hội nghị giao ban cho thấy, còn có những khó khăn, hạn chế cần giải pháp sớm khắc phục trong việc thực hiện Chỉ thị. Điển hình, như: khâu triển khai còn chậm, chưa năng động, sáng tạo, còn lúng túng, có lúc có nơi còn mang tính hình thức và chưa thực sự đi vào chiều sâu; việc nêu gương còn khó khăn, đưa vào sinh hoạt thường xuyên chưa thành nền nếp; chuyển biến trong nhận thức và hành động chưa thật rõ nét, chưa có thước đo để đánh giá cụ thể; trong khu vực trường học chậm hơn các lĩnh vực khác trong việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

* Để việc học và làm theo Bác có chiều sâu

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Văn Tới kiến nghị: Trung ương cần sớm có hướng dẫn và cung cấp tài liệu triển khai các công việc thực hiện Chỉ thị; sớm ban hành giáo trình nền để đưa nội dung vào trong trường học; có hướng dẫn đấu tranh trên mạng với các luận điệu sai trái, thù địch; cần có hội nghị giới thiệu, nhân rộng mô hình hay, cách làm tốt...

Tại hội nghị, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, để tránh việc triển khai thực hiện Chỉ thị một cách hình thức, cần phải tránh hành chính hóa, rầm rộ mà thiếu sâu sắc. Học Bác là việc làm tự giác của mỗi người, mỗi tổ chức. Học phải đi đôi với hành, nói đi đôi với làm. Học Bác bằng nhiều hình thức phong phú và sinh động, như: học qua sách báo, ở trường, lớp; qua thực tiễn công việc, thực tế đời sống; qua sinh hoạt tổ chức Đảng, đoàn thể; qua tự phê bình và phê bình; qua phong trào thi đua, nêu gương điển hình tiên tiến, phê phán những việc làm xấu, tiêu cực...

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng: “Thời gian tới, dù còn nhiều băn khoăn, trăn trở nhưng cần phải thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị với tinh thần tốt hơn. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị gắn với nhiệm vụ chính trị, với thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy chế nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó có những việc cụ thể, như: Tiếp tục bổ sung hoàn thiện chuẩn mực đạo đức mang nội hàm có sức lay động, thu hút, tránh máy móc rập khuôn, ỷ lại; tiếp tục chỉ đạo đưa vào sinh hoạt chi bộ thường xuyên hàng tháng (tự phê bình, phê bình đi vào thường xuyên như thế nào cho thực chất).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Nêu gương là giải pháp rất hữu hiệu, là nội dung quan trọng nhất trong nhiệm vụ về công tác tư tưởng, đặc biệt là khi toàn Đảng đang thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Do đó, để bảo đảm việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn, bên cạnh việc “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” thì việc sống và làm việc theo đạo đức, nhân văn cũng rất quan trọng. Bởi cùng với việc tuân thủ pháp luật, chính đạo đức, nhân văn sẽ tạo nên tính bền vững của việc học và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, về cả tư tưởng, đạo đức và phong cách.

Hương Lan

 

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.