Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật lúc 17:50, Thứ Ba, 07/08/2012 (GMT+7)

(ĐN) - Sáng 7-8, đồng chí Trần Đình Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị 09 của Ban Bí thư và Thông tri 14 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm (2001-2011) xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại hội nghị

10 năm qua, phong trào TDBVANTQ trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đó công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phong trào đã được chú trọng; lực lượng công an đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham mưu, phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể có liên quan xây dựng phong trào ở tất cả các địa bàn, cơ quan, doanh nghiệp, địa phương. Qua phong trào, đã vận động nhân dân cung cấp hơn 1.400 nguồn tin liên quan đến đối tượng buôn bán, vận chuyển, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy; hơn 1 ngàn nguồn tin liên quan đến tội phạm. Tỉnh cũng đã xây dựng được hơn 24 mô hình, huy động được vai trò tích cực, sáng tạo của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh trật tự. Trong đó, thành công nổi bậc nhất là mô hình TDBVANTQ gắn với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào vùng giáo và khu tập trung đông công nhân lao động.

Tuy nhiên, tại hội nghị, một số ý kiến cũng cho rằng, bên cạnh những thành công, phong trào TDBVANTQ cũng còn những hạn chế nhất định: Ở một số nơi, cấp ủy, chính quyền chưa quan tâm đúng mức; hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, nhất là những địa bàn phức tạp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác xây dựng lực lượng, trong đó có đội ngũ công an cấp xã gặp nhiều khó khăn, chế độ chính sách cho công an xã hiện nay quá thấp (từ 1-2 triệu đồng/tháng) nên khó tuyển dụng được lực lượng này.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Thành, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Chỉ thị 09 của Ban Bí thư đã nêu rõ: Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 09, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong tỉnh phải tổ chức huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức thực hiện phong trào phù hợp nhiệm vụ từng thời kỳ, hợp lòng dân và vì lợi ích nhân dân. Đồng thời, chú ý chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra; có chính sách thỏa đáng cho lực lượng nòng cốt và các tầng lớp nhân dân bị hại, hy sinh khi tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; nêu cao vai trò trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phương Hằng

 

.
.
;
.
.