Hoạt động của ban HĐND cấp xã: Những chuyển biến tích cực

Cập nhật lúc 22:26, Chủ Nhật, 17/06/2012 (GMT+7)

 Huyện Xuân Lộc hiện có 100% xã, thị trấn thành lập được ban HĐND. Quá trình hoạt động của ban HĐND cấp xã thời gian qua đã đem lại những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND ở cơ sở.

* Nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan dân cử

Ông Nguyễn Đình Thắng, Phó chủ tịch kiêm Trưởng ban HĐND xã Suối Cao cho biết, Ban HĐND xã Suối Cao đã được thành lập hơn 1 năm. Trước đây khi chưa có ban này, việc chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND xã rất vất vả và áp lực đối với Thường trực HĐND xã (trong đó chủ yếu là do Phó chủ tịch thường trực HĐND xã thực hiện), bởi một người thì không thể đủ tầm để chuẩn bị, thẩm tra hết các nội dung của kỳ họp nên việc cho ý kiến về các văn bản, tờ trình, đề án được trình bày tại kỳ họp không sâu và mang tính chất cá nhân...

Thường trực HĐND các xã, thị trấn của huyện Xuân Lộc trao đổi về hoạt động ban HĐND cấp xã.                                                                          Ảnh: P.Hằng
Thường trực HĐND các xã, thị trấn của huyện Xuân Lộc trao đổi về hoạt động ban HĐND cấp xã. Ảnh: P.Hằng

Theo ông Thắng, nay Ban HĐND xã được thành lập gồm 5 thành viên, trong đó Phó trưởng ban hoạt động chuyên trách, các thành viên còn lại là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, cán bộ đài truyền thanh, đại biểu HĐND xã kiêm nhiệm. Với lực lượng “hùng hậu” về số lượng và chất lượng này, hoạt động của cơ quan dân cử và nhiều vấn đề “nóng” của nhân dân, địa phương đã được HĐND xã thực hiện được. Từ đây việc thẩm tra các văn bản trước kỳ họp đã có sự tham gia ý kiến của các thành viên Ban HĐND xã nên các vấn đề nhận định, đánh giá để đưa ra kỳ họp chặt chẽ, khách quan hơn, sát với tình hình của địa phương.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Huỳnh, Trưởng ban HĐND xã Xuân Hòa cho hay, Ban HĐND xã này được thành lập từ năm 2007, ngoài việc tham gia có chất lượng vào việc chuẩn bị các nội dung cho kỳ họp HĐND xã, Ban còn tích cực tổ chức các cuộc giám sát về các vấn đề được cử tri quan tâm, giúp cấp ủy, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, đề ra các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương có hiệu quả hơn. Theo đó, chỉ tính từ đầu nhiệm kỳ 2011-2016 đến quý I-2012, Thường trực và Ban HĐND xã Xuân Hòa đã tổ chức 17 cuộc giám sát, với 24 nội dung về an sinh xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng giao thông nông thôn... Kết quả là qua các cuộc giám sát, đã đưa ra được 39 ý kiến đối với đơn vị chịu sự giám sát. Đến nay, 90% ý kiến này đã được các cơ quan liên quan và UBND xã xem xét giải quyết.

* Thành viên Ban HĐND cấp xã phải là chuyên trách

 Bà Huỳnh Ngọc Nga, Phó chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc cho rằng, không chỉ có Ban HĐND xã Suối Cao và Xuân Hòa mà 13 ban HĐND xã, thị trấn còn lại đều hoạt động có hiệu quả. Tính chung từ đầu nhiệm kỳ đến nay, 15 ban HĐND xã và thị trấn nói trên đã tổ chức được 121 đoàn giám sát, khảo sát về các nội dung: tình hình sản xuất vụ đông - xuân, kết quả thực hiện chương trình xã hội hóa giao thông, công tác bảo vệ môi trường...

HĐND huyện Xuân Lộc và Ban HĐND xã Xuân Bắc giám sát công trình cầu Suối Rét.             Ảnh: Hải Đình
HĐND huyện Xuân Lộc và Ban HĐND xã Xuân Bắc giám sát công trình cầu Suối Rét. Ảnh: Hải Đình

Bên cạnh đó, các ban HĐND xã, thị trấn còn thẩm tra 183 văn bản các loại để định hướng, giúp đại biểu quyết định những vấn đề của địa phương. Ban HĐND cấp xã còn giúp HĐND xã xem xét các văn bản quy phạm pháp luật của UBND cấp xã, kịp thời kiến nghị những vướng mắc, thiếu sót trong quá trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Từ đây, việc thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trước khi trình tại kỳ họp HĐND cấp xã đã mang được tính tập thể và khách quan

Bà Huỳnh Ngọc Nga, Phó chủ tịch HĐND huyện Xuân Lộc đề nghị: Thường trực HĐND tỉnh nên định kỳ tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng cho đại biểu HĐND nhằm giúp đại biểu nâng cao trình độ chuyên môn, học tập kinh nghiệm để đảm bảo tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐND cấp xã nói chung và ban HĐND cấp xã nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của  ban HĐND cấp xã ở Xuân Lộc còn gặp một số khó khăn, như  thành viên của Ban HĐND cấp xã chủ yếu là hoạt động kiêm nhiệm nên còn hạn chế trong chuyên môn nghiệp vụ trên lĩnh vực HĐND và các vấn đề giám sát, do đó công tác giám sát chưa sâu, một số kết luận, kiến nghị chưa chặt chẽ. Cụ thể như ở Ban HĐND thị trấn Gia Ray, hầu hết thành viên của ban là kiêm nhiệm nên khi ban thành lập các đợt đi giám sát, nhiều thành viên bận công việc chuyên môn nên không tham gia được cùng đoàn. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của các thành viên trong ban chưa đồng đều (ban có 5 thành viên, ngoài phó ban hoạt động chuyên trách, các thành viên còn lại là chủ tịch hội nông dân, trưởng khu phố, cán bộ văn phòng - thống kê), nên khó có thành viên nào nắm chắc được chuyên môn nghiệp vụ.

Ông Nguyễn Duy Linh, Phó ban HĐND xã Xuân Định thì cho rằng, để ban HĐND cấp xã hoạt động có hiệu quả thì các thành viên của ban này phải là chuyên trách, không kiêm nhiệm.

Còn ông Trần Văn Trình, Trưởng ban HĐND xã Xuân Bắc lại cho hay, các thành viên của ban chưa được học qua các lớp nghiệp vụ văn bản nên còn hạn chế trong quá trình thẩm tra các văn bản, báo cáo, tờ trình... của kỳ họp HĐND.

Phương Hằng

 

 

 

 

 

.
.
;
.
.