Triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI):

Ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân

Cập nhật lúc 22:25, Thứ Hai, 21/05/2012 (GMT+7)

Một trong 3 vấn đề cơ bản Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) xác định về công tác xây dựng Đảng là: “Kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên...”.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 tại Đồng Nai.      Ảnh: C.NGHĨA
Đồng chí Ngô Văn Dụ, ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 tại Đồng Nai. Ảnh: C.Nghĩa

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi chủ nghĩa cá nhân (CNCN) sẽ là nguồn gốc quan trọng nhất để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng.

CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN LÀM GIẢM LÒNG TIN

Hiện nay, bên cạnh rất nhiều cán bộ, đảng viên mẫu mực, nêu cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, lối sống trong sáng, giản dị, có ý thức rèn luyện, tu dưỡng, tận tụy hi sinh phục vụ Tổ quốc và nhân dân, được nhân dân tin tưởng... thì cũng tồn tại một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phai nhạt lý tưởng, sa vào CNCN, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc. Vì ham danh lợi mà để đồng tiền chi phối lập trường, ý chí; vì tham quyền cao chức trọng mà đánh mất đạo đức và lương tâm, danh dự... Đáng lo ngại nhất là tình trạng đó đang diễn ra với mức độ và phạm vi ngày càng gia tăng, ở ngay trong một số cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý...

Đấu tranh chống CNCN phải thực sự coi trọng chất lượng, hiệu quả tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng. Thực tế, việc tự phê bình và phê bình vẫn còn nhiều hạn chế, nặng về hình thức, chưa đi vào thực chất, chất lượng, hiệu quả thấp. Do đó, Nghị quyết Trung ương 4 đặt ra rất cụ thể về tự phê bình và phê bình; phải tiến hành sâu rộng trong toàn Đảng, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ Trung ương đến các chi bộ.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm, yếu kém nói trên, nhưng đáng chú ý nhất là bắt nguồn từ sự thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, sa vào CNCN của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. Và suy đến cùng là do không vượt qua được CNCN. Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở: “CNCN là kẻ thù hung ác, là giặc nội xâm, nó không mang gươm, mang súng nhưng vô cùng nguy hiểm; nó kéo người ta xuống dốc không phanh. Mọi thứ xấu xa, hư hỏng đều sinh ra từ căn bệnh này”. Nếu không quét sạch CNCN thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh, không thể là một Đảng cách mạng chân chính, hết lòng vì nước, vì dân. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thẳng thắn cảnh báo, phải cảnh giác trước những cám dỗ về danh lợi, về vật chất, tiền tài, tránh rơi vào vũng bùn của CNCN ích kỷ tệ hại... Một khi cán bộ, đảng viên sa vào vũng bùn của CNCN thì đồng nghĩa với việc họ đã và đang làm biến chất, suy thoái Đảng. Do đó, đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ những căn bệnh phát sinh từ CNCN sẽ giữ vững, tăng cường bản chất giai cấp công nhân của Đảng là yêu cầu hết sức cấp thiết.

NGĂN CHẶN CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN

 Việc đấu tranh chống CNCN phải tiến hành đồng bộ, gắn công tác giáo dục chính trị, tư tưởng với công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; phát huy sức mạnh của các tổ chức, các lực lượng nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường các biện pháp quản lý các đối tượng gắn với việc rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao tính tiên phong gương mẫu về phẩm chất, đạo đức, lối sống và trách nhiệm chính trị, đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền rộng rãi về tính chất tinh vi, nguy hiểm và biểu hiện mới của CNCN, để nhận diện và có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải thiết thực, cụ thể, đó là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cán bộ, đảng viên, của các chi bộ, tổ chức Đảng và các tầng lớp nhân dân. Chú trọng thực hành đạo đức trong mỗi lời nói, việc làm; nói phải đi đôi với làm. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện sâu rộng trong toàn cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh, văn hóa, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Các tổ chức Đảng phải đặc biệt coi trọng và chủ động kiểm tra giám sát về phẩm chất, đạo đức, các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên; sớm phát hiện và khắc phục được những thiếu sót, khuyết điểm khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm pháp luật, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, lối sống của đảng viên, cán bộ, công chức. Nâng cao trách nhiệm, uy tín, nghiệp vụ của tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng trong kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và tổ chức Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, biết dựa vào nhân dân để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Đồng thời, phải xử lý hài hòa các lợi ích, đặt lợi ích của Đảng, của tập thể, của Tổ quốc lên trên hết… kiên quyết đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác

Nguyễn Minh Đức

 

 

.
.
;
.
.