Học tập phong cách làm việc của Hồ Chí Minh: Nói phải đi đôi với làm

Cập nhật lúc 22:40, Chủ Nhật, 20/05/2012 (GMT+7)

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy một trong những nét nổi bật trong phong cách làm việc của Người, đó là: nói đi đôi với làm. Người là một tấm gương sáng về nói đi đôi với làm và nêu gương cho mọi người học tập và làm theo.

Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu). Ảnh: C.NGHĨA
Đồng chí Bùi Ngọc Thanh, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu). Ảnh: C.NGHĨA

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phê phán một số cán bộ chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác, nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được và yêu cầu cán bộ, đảng viên nói là phải làm, “nói ít, bắt đầu bằng hành động”, “tốt nhất là miệng nói, tay làm, làm gương cho người khác bắt chước”. Muốn vậy phải luôn luôn tự kiểm điểm, tự phê bình những lời mình đã nói, những việc mình đã làm, để phát triển điều hay, sửa đổi khuyết điểm của mình, đồng thời phải hoan nghênh người khác, phê bình mình, phải chống bệnh hữu danh, vô thực, bệnh hình thức.

Về phía tổ chức Đảng, Người chỉ rõ: “Đảng phải luôn luôn xét lại những nghị quyết và những chỉ thị của mình đã thi hành thế nào. Nếu không vậy thì những nghị quyết và những chỉ thị đó sẽ hóa ra lời nói suông mà còn hại đến lòng tin cậy của nhân dân đối với Đảng”.

Với cương vị, trọng trách của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, phong cách làm việc của Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng to lớn đến nâng cao chất lượng lãnh đạo và uy tín của Đảng đến tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đến hoàn thiện nhân cách người cán bộ, đảng viên và phát huy vai trò của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Trong tình hình hiện nay, việc đổi mới phong cách làm việc theo tư tưởng và tấm gương về phong cách làm việc của Hồ Chí Minh: nói đi đôi với làm đang là một vấn đề quan trọng và cấp thiết.

Có thể khẳng định rằng, những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới đất nước thời gian qua luôn gắn liền với vai trò “cái gốc của mọi công việc” của đội ngũ cán bộ, đảng viên; trong đó phải nói tới những cố gắng của họ để khắc phục những hạn chế, yếu kém về phong cách làm việc và rèn luyện phong cách làm việc mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần đông đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thực hành tốt nói đi đôi với làm và nêu gương trước cấp dưới, được quần chúng khen ngợi. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý vẫn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trong phong cách làm việc: nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít, nói hay làm dở, nói một đằng làm một nẻo. Đáng lưu ý là có một số cán bộ, đảng viên là cấp ủy viên, cán bộ có chức quyền cao trong bộ máy công quyền còn biểu hiện thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan liêu, chuyên quyền, độc đoán, hống hách với quần chúng nhân dân… Tình trạng này không những làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với Đảng mà còn làm cho kỷ cương, phép nước bị coi thường. Thực tế này vừa phản ánh phong cách làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu mới, vừa phản ánh sự yếu kém về năng lực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Để góp phần xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên hiện nay, thiết nghĩ các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đổi mới giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về tư tưởng và phong cách làm việc của Hồ Chí Minh, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, nhất là học tập và làm theo tư tưởng, phong cách làm việc của Người, để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phong cách làm việc, thực hành có hiệu quả nói đi đôi với làm. Đồng thời, bản thân của mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, biết xấu hổ, cắn rứt, giày vò lương tâm vì những hành vi sai trái do phong cách làm việc gây ra đối với người khác. Trong làm việc, người cán bộ, đảng viên phải nêu gương, thể hiện rõ thái độ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và cấp dưới, biết tự chỉ trích để tiến bộ.

Thái Bảo

 

.
.
;
.
.