Nâng chất sẵn sàng chiến đấu
Nâng chất sẵn sàng chiến đấu
Dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Nai phải căng mình giúp dân chống dịch. Tuy nhiên, các nội dung, yêu cầu của công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) vẫn bảo đảm đạt kết quả mọi mặt.
.
.
.
.
.
.
.