UBTVQH BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 1187/NQ-UBTVQH14 HƯỚNG DẪN VIỆC XÁC ĐỊNH DỰ KIỆN CƠ CẤU, THÀNH PHẦN VÀ PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU…

Cập nhật lúc 13:54, Thứ Sáu, 19/03/2021 (GMT+7)

Ngày 11/01/2021, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 1187/NQ-UBTVQH14 về Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bỗ số lương người đươc giới thiệu ứng cử đại biếu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

 

 

 

.
.
.
.
.