Quyết định về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 21 (huyện Cẩm Mỹ)

Cập nhật lúc 09:37, Thứ Sáu, 19/03/2021 (GMT+7)

Ngày 12/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 844/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị bầu cử số 21 (huyện Cẩm Mỹ). (Đính kèm: Quyết định số 844/QĐ-UBND)

.
.
.
.
.