BỘ TT&TT BAN HÀNH KẾ HOẠCH SỐ 4711/KH-BTTTT VỀ CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN CUỘC BẦU CỬ ĐBQH KHOÁ XV VÀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Cập nhật lúc 15:54, Thứ Năm, 18/03/2021 (GMT+7)

Ngày 26/11/2020, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo ký ban hành Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT về công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

 

 

 

 

 FILE ĐÍNH KÈM

4711_KH-BTTTT.PDF

  •  
.
.
.
.
.