• HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (KHÓA XV) VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026) - Phần cuối
  09:22 | 18/03/2021 (GMT+7)
  Do lượng câu hỏi - đáp trong Sách Hỏi - Đáp về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn rất dài (gồm: 207 câu, 162 trang A4), nên ngoài việc giới thiệu toàn văn để phục vụ TẢI VỀ, bắt đầu từ ngày 9-3, Báo Đồng Nai điện tử sẽ lần lượt trích đăng từng đoạn ngắn trong sách Hỏi - Đáp, nhằm giúp bạn đọc có điều kiện theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu thuận lợi hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 sắp tới...
  .
 • HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (KHÓA XV) VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026) - Phần 6
  Do lượng câu hỏi - đáp trong Sách Hỏi - Đáp về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn rất dài (gồm: 207 câu, 162 trang A4), nên ngoài việc giới thiệu toàn văn để phục vụ TẢI VỀ, bắt đầu từ ngày 9-3, Báo Đồng Nai điện tử sẽ lần lượt trích đăng từng đoạn ngắn trong sách Hỏi - Đáp, nhằm giúp bạn đọc có điều kiện theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu thuận lợi hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 sắp tới...
  .
 • HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (KHÓA XV) VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026) - Phần 5
  Do lượng câu hỏi - đáp trong Sách Hỏi - Đáp về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn rất dài (gồm: 207 câu, 162 trang A4), nên ngoài việc giới thiệu toàn văn để phục vụ TẢI VỀ, bắt đầu từ ngày 9-3, Báo Đồng Nai điện tử sẽ lần lượt trích đăng từng đoạn ngắn trong sách Hỏi - Đáp, nhằm giúp bạn đọc có điều kiện theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu thuận lợi hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 sắp tới...
  .
 • HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (KHÓA XV) VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026) - Phần 4
  Do lượng câu hỏi - đáp trong Sách Hỏi - Đáp về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn rất dài (gồm: 207 câu, 162 trang A4), nên ngoài việc giới thiệu toàn văn để phục vụ TẢI VỀ, bắt đầu từ ngày 9-3, Báo Đồng Nai điện tử sẽ lần lượt trích đăng từng đoạn ngắn trong sách Hỏi - Đáp, nhằm giúp bạn đọc có điều kiện theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu thuận lợi hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 sắp tới...
  .
 • HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (KHÓA XV) VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026) - Phần 3
  Do lượng câu hỏi - đáp trong Sách Hỏi - Đáp về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn rất dài (gồm: 207 câu, 162 trang A4), nên ngoài việc giới thiệu toàn văn để phục vụ TẢI VỀ, bắt đầu từ ngày 9-3, Báo Đồng Nai điện tử sẽ lần lượt trích đăng từng đoạn ngắn trong sách Hỏi - Đáp, nhằm giúp bạn đọc có điều kiện theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu thuận lợi hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 sắp tới...
  .
 • HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (KHÓA XV) VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026) - Phần 2
  Do lượng câu hỏi - đáp trong Sách Hỏi - Đáp về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn rất dài (gồm: 207 câu, 162 trang A4), nên ngoài việc giới thiệu toàn văn để phục vụ TẢI VỀ, bắt đầu từ hôm 9-3, Báo Đồng Nai điện tử sẽ lần lượt trích đăng từng đoạn ngắn trong sách Hỏi - Đáp, nhằm giúp bạn đọc có điều kiện theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu thuận lợi hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 sắp tới...
  .
 • HỎI - ĐÁP VỀ CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI (KHÓA XV) VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP (NHIỆM KỲ 2021-2026) - Phần 1
  Do lượng câu hỏi - đáp trong Sách Hỏi - Đáp về bầu cử do Hội đồng bầu cử quốc gia biên soạn rất dài (gồm: 207 câu, 162 trang A4), nên ngoài việc giới thiệu toàn văn để phục vụ tải về, bắt đầu từ hôm nay 9-3, Báo Đồng Nai điện tử sẽ lần lượt trích đăng từng đoạn ngắn trong sách Hỏi - Đáp, nhằm giúp bạn đọc có điều kiện theo dõi, nghiên cứu, tìm hiểu thuận lợi hơn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra vào ngày 23-5-2021 sắp tới...
  .
 • Hỏi - đáp về bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
  Để phục vụ các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri nghiên cứu, tìm hiểu và thực hiện những nội dung của pháp luật về bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND, Hội đồng bầu cử quốc gia tổ chức biên soạn cuốn sách "Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026".
  .
 • Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ bầu cử
  * Ông Đinh Tấn (ngụ P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) hỏi, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ bầu cử là gì và những trường hợp nào không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử?
  .
 • Những trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri
  * Ông Hoàng Văn Đức (ngụ H.Nhơn Trạch) hỏi, theo quy định của pháp luật, những trường hợp nào không được ghi tên, xóa tên hoặc bổ sung tên vào danh sách cử tri?
  .
.
.
;
.
.