Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường:

Phát huy lợi thế, nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2020

Cập nhật lúc 19:55, Thứ Năm, 16/01/2020 (GMT+7)

Năm 2019, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Đồng Nai đã đạt nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đây là nền tảng và động lực để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục nỗ lực thực hiện các mục tiêu phát triển trong năm 2020 đạt kết quả cao hơn nữa.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (khóa X). Ảnh: HUY ANH
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 (khóa X). Ảnh: HUY ANH

Nhân dịp đầu Xuân mới Canh Tý  2020, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường đã dành cho Báo Đồng Nai cuộc phỏng vấn về những kết quả đạt được trong năm 2019 và những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm mới 2020.

 Nhiều thành tựu quan trọng

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kết luận số 34-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa X) về “Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh” đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần cổ vũ mạnh mẽ cái tốt, đấu tranh đẩy lùi cái xấu, tiêu cực; nhiều phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được phát động; tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của đa số cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác, thường xuyên hơn và đi vào nền nếp; nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã điều chỉnh, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa sâu rộng, từ đó, tác phong, lề lối làm việc của đa số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn tỉnh đã nâng cao tính tích cực theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân, biết lắng nghe ý kiến nhân dân và vì nhân dân phục vụ, có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

* Thưa đồng chí, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực gặt hái nhiều kết quả khả quan. Đồng chí đánh giá như thế nào về những kết quả này?

- Năm 2019 là năm quan trọng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, do đó ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy về các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; tập trung cải thiện môi trường kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh; khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ để phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động và giá trị gia tăng; đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước; cơ cấu lại nông nghiệp gắn với  xây dựng nông thôn mới.

Chính nhờ sự quyết tâm và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong năm 2019, kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng khá tốt, tình hình sản xuất của các doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2019 tăng 9,05 % (vượt mục tiêu nghị quyết đề ra).

Kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực ra sao, thưa đồng chí?

- Năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm tăng 8,7% so cùng kỳ, đáng chú ý là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao; các ngành công nghiệp đang dần được cơ cấu theo đúng chủ trương, định hướng của tỉnh.

Công tác thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước đạt kết quả khá, trong năm, thu hút trên 34 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng 23,6% so cùng kỳ; thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên 1,45 tỷ USD, đạt 145% kế hoạch, bằng 75,7% so cùng kỳ, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài năm 2019 với quy mô sản xuất lớn đã góp phần tăng năng lực sản xuất ngành công nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh thành lập mới 3.850 doanh nghiệp, tăng 9,4% so với cùng kỳ. Công tác sắp xếp, đổi mới hoạt động, cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn Nhà nước trực thuộc tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Việc đầu tư phát triển được chú trọng, từng bước sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, kỹ thuật của tỉnh, nhất là các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn
TP.Biên Hòa, Long Thành, Vĩnh Cửu... Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư trên địa bàn; tổng vốn đầu tư phát triển cả năm đạt 91,34 ngàn tỷ đồng, tương đương so cùng kỳ và tiến độ giải ngân đạt yêu cầu đề ra.

Lĩnh vực thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển. Hoạt động du lịch phát triển, chất lượng dịch vụ được nâng lên, đặc biệt đã tập trung triển khai đầu tư các hạ tầng giao thông, mở rộng kết nối các khu, điểm du lịch nhằm từng bước phát huy lợi thế, tiềm năng du lịch của địa phương. Trong năm 2019, toàn tỉnh thu hút trên 4,4 triệu lượt người tham quan, du lịch, tăng 11,7% so cùng kỳ.

Tình hình nông nghiệp, nông thôn có những chuyển biến tích cực. Các mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục được nghiên cứu, triển khai nhân rộng, nhất là giải pháp đẩy mạnh xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Huy Anh
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường. Ảnh: Huy Anh

* Năm 2019 tiếp tục đánh dấu sự thành công của Đồng Nai khi được Thủ tướng ký quyết định công nhận là một trong 2 tỉnh của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo đồng chí, đâu là yếu tố giúp Đồng Nai đạt được thành công này?

- Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (giai đoạn
2010-2020), Đồng Nai đã trở thành một trong 2 địa phương của cả nước được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có 100% xã và 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới, 34 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Kết quả này cho thấy, dù là tỉnh công nghiệp nhưng Đồng Nai luôn quan tâm, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới, đang hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo tôi, yếu tố để giúp Đồng Nai thành công trong việc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đó chính là việc luôn chăm lo tốt cho đời sống người dân nông thôn, phát huy tối đa nội lực, huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới được khẳng định đã nhận được sự đồng thuận lớn từ nhân dân.

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng

Thưa đồng chí, năm 2020 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VIII về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016-2020). Đây cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí nhận định như thế nào về những thuận lợi cũng như thách thức trong năm 2020?

- Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X; Nghị quyết HĐND tỉnh khóa VIII về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 5 năm (2016 -2020). Đây cũng là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nên cả hệ thống chính trị sẽ phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ mà cả nhiệm kỳ đã đề ra.

Về mặt thuận lợi là những kết quả quan trọng mà Đồng Nai đã đạt được trong thời gian qua nhưng khó khăn đối mặt cũng  không ít. Đó là hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của tỉnh; thiên tai, dịch bệnh vẫn  còn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống dân cư; tiến độ thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước còn chậm; nhiều vấn đề xã hội chưa được giải quyết triệt để...

Đâu là những giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2020, thưa đồng chí?

- Mục tiêu trong năm 2020 mà tỉnh đề ra là tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá, tái cơ cấu kinh tế và các ngành, các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án, công trình trọng điểm; tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng các khu vực động lực phát triển du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật; hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu này không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và trong tỉnh có những thuận lợi, khó khăn đan xen. Tuy nhiên, trên cơ sở những kết quả đã đạt được, dự báo tình hình trong năm 2020, tỉnh đã đề ra những giải pháp cụ thể ở từng lĩnh vực như: kinh tế; văn hóa - xã hội; quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao hiệu quả công tác thanh kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; xây dựng, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật…

Trong số các giải pháp này, tôi đặc biệt đề cao vai trò nêu gương, tính tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực thi chức trách, nhiệm vụ. Đây là yếu tố quyết định thành công công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực thi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong năm 2020.

* Đồng chí đánh giá như thế nào về tính nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo quản lý, người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết, Quy định của Đảng?

- Trên cơ sở các Nghị quyết, Quy định của Đảng, Tỉnh ủy đã ban hành  Kết luận số 34-KL/TU, ngày 7-7-2016 triển khai thực hiện Đề án Nâng cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành trong Đảng bộ tỉnh Đồng Nai và Quy định số 30-QĐi/TU về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban TVTU, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong toàn Đảng bộ tỉnh; tăng cường đổi mới công tác tư tưởng lý luận; coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, phát triển lý luận; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực cụ thể hóa đường lối, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức công tác giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức cán bộ, đảng viên.

Ban thường vụ, thường trực các cấp ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các nội dung đề ra trong kết luận và quy định trên đây của Tỉnh ủy, nêu cao vai trò tiền phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các cấp ủy, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức được trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được phát huy; từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người đứng đầu ý thức tốt hơn trong việc rèn luyện, thực hiện chuẩn mực đạo đức, chấp hành tốt đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị, nỗ lực phấn đấu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Chuẩn bị chu đáo nhất để đại hội thành công

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban TVTU xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh nắm vững nội dung, quan điểm, chủ trương của Đảng về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thông qua việc quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị, nhất là các chủ trương, quan điểm đổi mới của Đảng về đại hội Đảng các cấp nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm và ý thức chấp hành của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ, từ đó thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Phượng

 

(thực hiện)

 

 

.
.
;
.
.