.

Xuân mới, kỳ vọng mới

Cập nhật lúc: 15:22, 01/02/2019 (GMT+7)

 

Một mùa Xuân mới lại về trên đất nước yêu quý của chúng ta mang theo bao niềm vui, phấn khởi, tự hào về những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực phát triển vì một Việt Nam giàu mạnh.

Trong niềm vui chung ấy, Đồng Nai cũng rất đỗi vui mừng về những đóng góp có ý nghĩa vào sự phát triển của đất nước. Giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 8%; thu ngân sách tuy chưa đạt mức chỉ tiêu Trung ương giao, nhưng là một trong các tỉnh, thành có mức đóng góp cao của cả nước; thu hút đầu tư nước ngoài đứng thứ 4 cả nước; giá trị xuất siêu chiếm 30% tổng kim ngạch xuất siêu của cả nước; là tỉnh đi đầu trong cả nước về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Kinh tế phát triển ổn định, đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo với mức thu nhập bình quân đầu người cao hơn 1,7 lần so với bình quân đầu người của cả nước; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Thành tích đạt được tạo ra bức tranh với gam màu sáng về một Đồng Nai trên đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững.

Những kết quả đạt được cho thấysự quyết tâm và những nỗ lực to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Nai. Thành tựu đạt được tạo ra niềm tin, động lực mới để bước vào năm 2019 có ý nghĩa quan trọng, có tính quyết định cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh đã đề ra…

Xuân mới, niềm tin mới, kỳ vọng mới.

ĐỒNG NAI