.

50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ

Cập nhật lúc: 14:56, 28/01/2019 (GMT+7)

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đi xa nhưng đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản Di chúc (1969-2019) vô cùng quý báu.

Bác Hồ tại phòng làm việc (tháng 4-1957)
Bác Hồ tại phòng làm việc (tháng 4-1957). Ảnh: Tư liệu

Trong Di chúc, điều đầu tiên nói về Đảng, Bác căn dặn: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của nhân dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. Bác không phải chỉ căn dặn toàn Đảng giữ gìn sự đoàn kết, Bác cũng chỉ rõ cách thức, phương pháp để thực hiện đoàn kết trong Đảng, Bác nói nguyên lý đoàn kết: không thực hiện dân chủ thì không đoàn kết được, nhất là dân chủ trong Đảng. Vấn đề mất đoàn kết luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh giải quyết một cách bao dung, nhẹ nhàng mà thấm thía. Đây vẫn sẽ là một bài học quý báu trong xử lý vấn đề mất đoàn kết trong Đảng đang diễn ra ở một số nơi hiện nay.

Ôn lại từng câu, từng dòng, ta càng thấy, trước lúc đi xa, Người căn dặn tỉ mỉ không sót một việc nào. Đó là đối với phong trào cộng sản thế giới, Bác nhấn mạnh: “Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em! Tôi mong rằng Đảng ta sẽ ra sức hoạt động, góp phần đắc lực vào việc khôi phục lại khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, có lý, có tình. Tôi tin chắc rằng các đảng anh em và các nước anh em nhất định sẽ phải đoàn kết lại”.

Với đoàn viên thanh niên, Bác nêu rõ: “Đoàn viên thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên””.

Đối với nhân dân lao động, Người chỉ rằng: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

Di Chúc
Di Chúc

Bác dặn những công việc cần làm sau khi kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi và cuối cùng là về việc riêng. Ðây là những dòng viết cảm động nhất trong Di chúc, thể hiện tấm gương đạo đức mẫu mực của một người suốt đời “hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này... không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”. Mỗi câu, mỗi chữ ở đây đều toát lên phẩm chất, nhân cách của một con người vĩ đại mà khiêm nhường hết mực.

Ngay trong kháng chiến, Bác thể hiện rõ quyết tâm: Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to - là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

Di chúc Bác như lời nước non kêu gọi mọi người hãy sát cánh bên nhau dưới sự lãnh đạo của Đảng, quyết tâm đánh thắng Mỹ hoàn toàn. Sức mạnh của cả dân tộc đã được huy động cao độ vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Chúng ta đã đánh bại kẻ thù xâm lược và tay sai cả về quân sự, chính trị và ngoại giao. Với thắng lợi rực rỡ mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân của nước ta đã thành công, chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta, làm cho Tổ quốc độc lập, thống nhất và tạo điều kiện từng bước tiến lên theo con đường chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là thắng lợi của đường lối, phương pháp cách mạng đúng đắn, thắng lợi của ý chí quyết tâm thực hiện bằng được lời hứa với Bác “đánh thắng giặc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước”.

Trong bản Di chúc của mình, Bác thường nhắc đến nhi đồng, mở đầu Bác viết: “Tôi có ý định đến ngày đó, tôi sẽ đi khắp hai miền Nam Bắc, để chúc mừng đồng bào, cán bộ và chiến sĩ anh hùng; thăm hỏi các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng yêu quý của chúng ta”. Lời vĩnh biệt cuối cùng là “muôn vàn tình thân yêu” của Bác dành cho toàn dân, toàn Đảng, cho toàn thể bộ đội, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng.

 Bác kết thúc Di chúc của mình: “Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới” - đấy chính là chỉ thị cuối cùng, ước vọng tối cao của Bác trước lúc đi xa.

Mừng Xuân Kỷ Hợi, mừng Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và quyết tâm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ, chúng ta tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Trong nhiệm vụ công tác và đời sống hằng ngày, các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu và trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị, xóm ấp và gia đình.Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh... nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có đủ phẩm chất, đủ đức, đủ tài để phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thanh Hoàng