Hôn nhân có chấm dứt, sau khi hòa giải thành?

Cập nhật lúc 07:52, Thứ Ba, 17/01/2023 (GMT+7)

Hỏi: Vợ chồng tôi đề nghị tòa án công nhận việc ly hôn (không có con, không có tài sản, nợ chung), sau khi lập thủ tục công nhận hòa giải thành về việc ly hôn tại Trung tâm Hòa giải - đối thoại. Vậy hôn nhân của chúng tôi chấm dứt chưa? Xin được tư vấn.

Nguyễn Văn Thu (H.Xuân Lộc)

- Trả lời: Pháp luật hôn nhân hiện hành quy định về việc chấm dứt hôn nhân như sau: ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của tòa án có hiệu lực pháp luật. Mặt khác, Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án năm 2020 quy định: sau khi lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải, hòa giải viên chuyển biên bản cùng tài liệu kèm theo cho tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ việc dân sự... để ra quyết định công nhận kết quả hòa giải thành trong trường hợp các bên có yêu cầu.

Như vậy, sau khi lập biên bản ghi nhận kết quả hòa giải thành (thuận tình ly hôn) có giá trị pháp lý, là cơ sở để tòa án có thẩm quyền xem xét, ban hành quyết định thuận tình ly hôn.

Tuy nhiên, vợ chồng anh (các bên) phải yêu cầu tòa án nơi mà Trung tâm Hòa giải - đối thoại tiến hành hòa giải, ban hành quyết định công nhận thuận tình ly hôn thì quan hệ hôn nhân của vợ chồng anh mới chấm dứt theo quy định pháp luật kể từ ngày quyết định thuận tình ly hôn có hiệu lực pháp luật.

Nếu không có quyết định công nhận thuận tình ly hôn, quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại. Nói cách khác, quyền và nghĩa vụ vợ chồng vẫn được pháp luật bảo vệ như: xác định tài sản chung; thừa kế, đại diện theo pháp luật...                   

LS Ngô Văn Định 

.
.
;
.
.