Giao dịch điện tử là loại hợp đồng bằng văn bản

Cập nhật lúc 00:11, Thứ Hai, 30/01/2023 (GMT+7)

* Ông Lê Đình Tự (ngụ P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) hỏi, pháp luật quy định một số giao dịch bắt buộc phải xác lập bởi hợp đồng bằng văn bản. Vậy nếu ông chọn hình thức giao dịch bằng điện tử có được xem là hợp đồng bằng văn bản không?

- Vấn đề của ông được luật sư Nguyễn Xuân Thanh (Đoàn Luật sư tỉnh) cho biết, theo Khoản 1, Điều 119, Bộ luật Dân sự năm 2015, giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản. Do đó, tùy từng loại giao dịch như: động sản có đăng ký quyền sở hữu, đất đai, thương mại, lao động… pháp luật mới bắt buộc đôi bên phải thực hiện giao dịch bằng văn bản.

Cũng theo luật sư Nguyễn Xuân Thanh, hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông điệp dữ liệu. Bản chất của các hợp đồng cung cấp dịch vụ là thông điệp dữ liệu. Thông điệp dữ liệu được hiểu là thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử. Đồng thời, các bên tham gia giao kết hợp đồng điện tự được tự do thỏa thuận dùng chữ ký điện tử. Trong trường hợp một bên không sử dụng chữ ký điện tử mà vẫn muốn giao kết hợp đồng điện tử thì vẫn có hiệu lực.                                                 

Diễm Quỳnh (ghi)

.
.
;
.
.