Làm gì trước khi sổ hộ khẩu giấy bị 'khai tử'?

Cập nhật lúc 07:42, Thứ Năm, 21/07/2022 (GMT+7)

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1-1-2023, toàn bộ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Vậy cần làm gì để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính trước mốc thời gian này?

Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2023
Sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2023. Ảnh: Kim Liễu

Đại tá Trần Ngọc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) Công an tỉnh lưu ý, khi sổ hộ khẩu giấy đã được cấp không còn giá trị, cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử. Vì vậy, các thông tin của người dân cần được cập nhật nhanh chóng, chính xác trong Cơ sở dữ liệu về dân cư. Để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau ngày 31-12-2022, công dân chưa có căn cước công dân (CCCD) gắn chip cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị xóa bỏ.

* Cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu dân cư

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú năm 2020, kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành (từ ngày 1-7-2021), sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31-12-2022.

“Như vậy, bắt đầu từ ngày 1-1-2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng. Cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin cư trú của người dân bằng phương thức điện tử hay còn gọi là sổ hộ khẩu điện tử” - đại tá Trần Ngọc Minh cho hay.

Những thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu giấy khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực từ năm 2023. Do đó, người dân cần có thẻ CCCD có gắn chip mới biết được mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh thông tin về hộ khẩu trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đại tá Trần Ngọc Minh, việc này chỉ là thay thế hình thức quản lý từ cuốn sổ bằng giấy sang phần mềm công nghệ thông tin hiện đại, hiệu quả hơn. Người dân vẫn cần phải làm thủ tục đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú như trước đây. Khi người dân nhập hộ khẩu, xóa hộ khẩu, chuyển hộ khẩu, đăng ký tạm trú… đều được cập nhật trên hệ thống của Cơ sở dữ liệu về cư trú, thay vì được viết tay trong cuốn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy như trước đây. Thông tin của công dân sẽ được cập nhật lên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản của tất cả công dân Việt Nam được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin để phục vụ quản lý nhà nước và giao dịch của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trường hợp công dân chưa được cập nhật thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc cập nhật nhưng chưa chính xác, cần nhanh chóng cập nhật lại để tạo thuận lợi cho việc thực hiện các thủ tục hành chính sau ngày 31-12-2022. Những thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được sử dụng thay thế sổ hộ khẩu giấy khi sổ hộ khẩu giấy hết hiệu lực từ năm 2023.

* Nhanh chóng làm CCCD gắn chip

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ ngày 1-7-2021, khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thu hồi sổ đã cấp, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định của luật này và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Để không gặp phải khó khăn khi sổ hộ khẩu giấy hết giá trị, người dân cần hoàn tất các thủ tục để được cấp mã số định danh cá nhân. Số định danh cá nhân được xác lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; số định danh cá nhân do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và cấp cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Cơ quan quản lý cư trú sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Vì thế, nếu công dân đang sử dụng chứng minh nhân dân 9 số, tức là chưa biết mã định danh cá nhân của mình, sẽ rất khó khăn trong việc xin thông tin về cư trú.

“Nếu công dân chưa có CCCD gắn chip, cần nhanh chóng đi làm ngay nhằm tạo thuận lợi khi thực hiện các thủ tục hành chính khi sổ hộ khẩu giấy chính thức bị xóa bỏ” - đại tá Minh lưu ý.

Theo Bộ Công an, khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đi vào hoạt động và được kết nối, chia sẻ, khai thác sử dụng chung, công dân được sử dụng số định danh cá nhân để xác định thông tin nhân thân, thông tin về nơi cư trú; cơ quan nhà nước không được yêu cầu người dân phải nộp thêm giấy tờ xác nhận về cư trú khi thực hiện các thủ tục hành chính. Khi tham gia các giao dịch, công dân có thể xuất trình CCCD để cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, đối chiếu thông tin về nơi cư trú của công dân đã cung cấp với thông tin có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không bắt buộc công dân phải xuất trình giấy tờ xác nhận về cư trú.         

Kim Liễu

.
.
;
.
.