Sẽ điều chỉnh tăng mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

Cập nhật lúc 19:35, Thứ Tư, 04/05/2022 (GMT+7)

Từ ngày 16-5, mức trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân xuất ngũ; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc sẽ được điều chỉnh tăng.

Ngày 2-4-2022, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư 22/2022/TT-BQP quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, có hiệu lực từ ngày 16-5-2022.

Thông tư điều chỉnh tăng thêm 7,4% trên mức trợ cấp hằng tháng của tháng 12-2021 đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27-8-2008 của Thủ tướng Chính phủ (về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương); Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6-5-2010 của Thủ tướng Chính phủ (về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg); quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9-11-2011 của Thủ tướng Chính phủ (về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30-4-1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc).

Mức trợ cấp hằng tháng của các đối tượng sau khi đã được điều chỉnh tăng như sau: từ đủ 15 năm đến dưới 16 năm là 2.031.000 đồng/tháng; từ đủ 16 năm đến dưới 17 năm là 2.123.000 đồng/tháng; từ đủ 17 năm đến dưới 18 năm là 2.217.000 đồng/tháng; từ đủ 18 năm đến dưới 19 năm là 2.309.000 đồng/tháng; từ đủ 19 năm đến dưới 20 năm là 2.400.000 đồng/tháng.

An An

.
.
;
.
.