Quy định mới về hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 20:48, Thứ Hai, 02/05/2022 (GMT+7)

Từ ngày 1-5, một số quy định mới về hỗ trợ chuyển đổi nghề đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chính thức có hiệu lực.

Ngày 4-3-2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021-2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-5-2022. Theo đó, thông tư quy định cụ thể mức hỗ trợ trong các trường hợp thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng, miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị của vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Cụ thể, về hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào DTTS, Thông tư 15/2022/TT-BTC quy định trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất thì hộ không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác. Trường hợp không có nhu cầu mua sắm nông cụ, máy móc thì được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề theo quy định tại Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng. Quy trình, phương thức hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

An An

 

.
.
;
.
.