Vẫn được thanh toán chế độ ốm đau khi tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Cập nhật lúc 20:36, Thứ Ba, 14/09/2021 (GMT+7)

* Bà Võ Thị Hồng Khanh (ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất) thắc mắc, người lao động bị bệnh trong thời gian đơn vị được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất thì có được thanh toán chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) không?

- Về nội dung trên, Giám đốc BHXH tỉnh Phạm Minh Thành trả lời như sau, theo quy định tại Chương II, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thì người sử dụng lao động đủ điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động và người sử dụng lao động vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đóng đầy đủ vào các quỹ BHXH còn lại, bao gồm: quỹ ốm đau, thai sản; quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Trong thời gian này, người lao động bị bệnh đã nộp đủ hồ sơ và đủ điều kiện hưởng chế độ ốm đau theo quy định tại Điều 25 và Điều 100 Luật BHXH năm 2014 thì sẽ được giải quyết hưởng chế độ ốm đau theo quy định.

Trường hợp nếu là người lao động đang mang thai thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Kim Liễu (ghi)

.
.
;
.
.