Nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ bầu cử

Cập nhật lúc 20:41, Thứ Ba, 23/02/2021 (GMT+7)

* Ông Đinh Tấn (ngụ P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa) hỏi, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ bầu cử là gì và những trường hợp nào không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử?

- Về nội dung này, Giám đốc Sở Tư pháp Võ Thị Xuân Đào cho hay, theo Luật Bầu cử đại biểu quốc hội (ĐBQH) và HĐND năm 2015, tổ bầu cử là một trong các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương như: ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ủy ban bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; ủy ban bầu cử ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là ủy ban bầu cử). Ban bầu cử ĐBQH, Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã (sau đây gọi chung là ban bầu cử).

Tổ bầu cử có các nhiệm vụ, quyền hạn sau: phụ trách công tác bầu cử trong khu vực bỏ phiếu; bố trí phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu; nhận tài liệu và phiếu bầu cử từ ban bầu cử; phát thẻ cử tri, phiếu bầu cử có đóng dấu của tổ bầu cử cho cử tri; thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu trong thời hạn 10 ngày trước ngày bầu cử; bảo đảm thực hiện nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về bầu cử và nội quy phòng bỏ phiếu; kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu bầu cử để gửi đến ban bầu cử tương ứng….

Cũng theo bà Võ Thị Xuân Đào, tại Điều 27, Luật Bầu cử ĐBQH và HĐND năm 2015 quy định, những trường hợp không được tham gia vào các tổ chức phụ trách bầu cử: người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND không được làm thành viên ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử. Nếu đã là thành viên của ban bầu cử hoặc tổ bầu cử ở đơn vị bầu cử mà mình ứng cử thì người ứng cử phải xin rút khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử đó chậm nhất là vào ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử. Trường hợp người ứng cử không có đơn xin rút thì cơ quan đã quyết định thành lập ban bầu cử, tổ bầu cử đó ra quyết định xóa tên người ứng cử khỏi danh sách thành viên của tổ chức phụ trách bầu cử và bổ sung thành viên khác để thay thế.

Đoàn Phú (ghi)

.
.
;
.
.