Các mức xử phạt hành vi hủy hoại đất

Cập nhật lúc 20:29, Thứ Sáu, 15/01/2021 (GMT+7)

Ông Trần Văn Danh (ngụ H.Trảng Bom) hỏi, thế nào là hành vi hủy hoại đất. Nếu vi phạm hành vi đó bị xử phạt hành chính ra sao?

- Về nội dung này, đại diện Sở TN-MT trả lời như sau, theo Khoản 3, Điều 3, Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19-11-2019 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai thì hủy hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất hoặc gây ô nhiễm đất mà làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định, trong đó: làm biến dạng địa hình trong các trường hợp: thay đổi độ dốc bề mặt đất; hạ thấp bề mặt đất do lấy đất mặt dùng vào việc khác hoặc làm cho bề mặt đất thấp hơn so với thửa đất liền kề; san lấp đất có mặt nước chuyên dùng, kênh, mương tưới, tiêu nước hoặc san lấp nâng cao bề mặt của đất sản xuất nông nghiệp so với các thửa đất liền kề; trừ trường hợp cải tạo đất nông nghiệp thành ruộng bậc thang và hình thức cải tạo đất khác phù hợp với mục đích sử dụng đất được giao, được thuê hoặc phù hợp với dự án đầu tư đã được UBND cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất phê duyệt hoặc chấp thuận...

Theo Điều 15, Nghị định 91/2019/NĐ-CP thì hành vi hủy hoại đất bị xử phạt từ 2-150 triệu đồng (nếu diện tích đất bị hủy hoại dưới 0,05ha đến 1ha trở lên). Đối với trường hợp gây ô nhiễm trên thửa đất thì hình thức và mức xử phạt thực hiện theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Trường hợp người có hành vi vi phạm không chấp hành thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 64 của Luật Đất đai năm 2013 (người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất).

Đoàn Phú (ghi)

.
.
;
.
.