Xem xét, bổ sung chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với người có công

Cập nhật lúc 20:50, Thứ Tư, 07/10/2020 (GMT+7)

Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri Đồng Nai về việc quan tâm, xem xét, bổ sung chế độ, chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người có công với cách mạng khi khám chữa bệnh như sau: Trong quá trình xây dựng chính sách BHYT, Bộ Y tế luôn quan tâm việc mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT, đặc biệt với những người có công với cách mạng với mục tiêu để mọi người tham gia BHYT được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh nhất, thuận tiện nhất; tăng cường phát triển y tế cơ sở; chống quá tải ở các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên...

Thông tư số 40/2014/TT-BYT ngày 16-11-2015 của Bộ trưởng Y tế về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã có quy định cụ thể, người tham gia BHYT chủ yếu được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến huyện và tuyến xã. Tuy nhiên, với đối tượng là người có công với cách mạng thì được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến trung ương, tùy theo địa giới hành chính có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT đáp ứng được quy định trên và phù hợp với nơi sinh sống của người đó.

Luật BHYT sửa đổi năm 2014 cũng đã quy định lộ trình thông tuyến khám chữa bệnh BHYT. Theo đó, từ ngày 1-1-2020 sẽ được thông tuyến tỉnh trên toàn quốc, người bệnh được lựa chọn khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các tuyến.

 Bộ Y tế đang tiến hành xây dựng dự án Luật BHYT sửa đổi, Bộ Y tế ghi nhận ý kiến của cử tri tỉnh Đồng Nai, tiếp tục nghiên cứu bổ sung chế độ, chính sách BHYT để phù hợp hơn đối với người tham gia BHYT nói chung, người có công với cách mạng nói riêng khi đi khám bệnh, chữa bệnh ở các tuyến.

 Kim Liễu

.
.
;
.
.