Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

Cập nhật lúc 20:48, Thứ Sáu, 11/09/2020 (GMT+7)

Bà Huỳnh Thị Lên (ngụ xã Trà Cổ, H.Tân Phú) thắc mắc, Luật Nhà ở năm 2019 quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở như thế nào?

Ông Lê Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh (Sở Tư pháp) cho hay, Điều 12, Luật Nhà ở năm 2019 quy định, trường hợp mua bán nhà ở mà không thuộc diện quy định tại Khoản 3 điều này và trường hợp thuê mua nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua, bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền mua, tiền thuê mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác (Khoản 1).

Trường hợp góp vốn, tặng cho, đổi nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu là kể từ thời điểm bên nhận góp vốn, bên nhận tặng cho, bên nhận đổi nhận bàn giao nhà ở từ bên góp vốn, bên tặng cho, bên đổi nhà ở (Khoản 2). Trường hợp mua bán nhà ở giữa chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở với người mua thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở là kể từ thời điểm bên mua nhận bàn giao nhà ở hoặc kể từ thời điểm bên mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở cho chủ đầu tư. Đối với nhà ở thương mại mua của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thì thời điểm chuyển quyền sở hữu được thực hiện theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản (Khoản 3). Trường hợp thừa kế nhà ở thì thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật về thừa kế (Khoản 4).

“Các giao dịch về nhà ở quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 12 phải tuân thủ các điều kiện về giao dịch nhà ở và hợp đồng phải có hiệu lực theo quy định của Luật Nhà ở năm 2019” - ông Vinh lưu ý.

Đoàn Phú (ghi)

 

.
.
;
.
.